Sponseret indhold
Leif Nielsen, branchedirektør, DI Fødevarer_1172.jpg
Leif Nielsen, branchedirektør DI Fødevarer

Digitalisering i form af automationsudstyr og robotter er velkendte elementer i fødevareindustrien – men digitalisering dækker over meget mere, der kan gøre industrien væsentligt mere produktiv og skabe mere værdi for forbrugerne.

“I dag bruge man i stigende grad de mange informationer, Big Data, der opsamles med det formål at øge kendskabet til kunderne, tilbagemeldinger om produkterne og store mængder af data fra produktionsapparatet. Mængden af data virksomhederne indsamler vokser og dermed viden om hvordan maskinerne og produktionsprocesserne kører, hvordan er holdbarheden – og at finde frem til mere effektive produktionsgange. Digitalisering kommer til at spille en større og større rolle i hele den effektiviseringsproces, der har kørt gennem mange år, med det formål at styrke virksomheden og gøre produkterne bedre for hver enkelt forbruger” indleder Leif Nielsen, branchedirektør for DI Fødevarer.

Hele værdikæden skal digitaliseres
Med stigende digitalisering følger muligheden for at foretage en mere præcis produktionsplanlægning, hvis man eksempelvis kender kundernes reaktionsmønstre i forskellige situationer. Og her kan Big Data hjælpe.

”Data og indsamling af valide data kommer til at spille en stadigt stigende rolle i fødevareindustrien. Jo mere produktionsprocesserne mekaniseres og automatiseres, jo flere data kan man opsamle på produktionsgulvet. Og ved at behandle sine rådata kan man nyttiggøre dem. Og jo mere ens leverandører gør det samme, jo flere data kan man begynde at udveksle og følge sine varer og tjenesteydelser hele vejen gennem de forskellige led i værdikæderne frem mod den endelige forbruger. Et vigtigt element i forbindelse med fødevareprodukter er transparens og at man kan gennemskue varen gennem hele værdikæden. Efterhånden som hele værdikæden bliver digitaliseret, kan man opsamle mere viden og sikre optimal sammenhæng i værdikæden” fastslår Leif Nielsen.

Værdiskabende data
Populært udtrykt kan man sige, at der for enden af digitaliserings-regnbuen befinder sig den blockchain, hvor data kan sammenkobles, der kan resultere i at den pågældende vare kan kvalitetsstemples, hvad angår overholdelse af kvalitetsstandarder undervejs i fremstillingsprocessen.

”Man kan sige at det på den måde bliver muligt at dokumentere kvaliteten fra chokoladebønnen plukkes til den er blevet til færdig chokolade i forbrugerens hånd. På den måde bliver de indsamlede data værdiskabende i sig selv, fordi de for samtlige led i kæden rummer et kvalitetsstempel. Opgaven består i at finde måder, hvorpå man kan udveksle data med hinanden samtidig med at man udveksler varer. Standarderne er endnu ikke fuldt på plads, men der ligger her et klart effektiviseringspotentiale og en mulighed for at skabe mere værdifulde produkter til forbrugerne i fødevaresektoren” uddyber Leif Nielsen.

Det handler om tillid
Digitalisering og brug af standarder handler uvægerligt om tillid. Tillid mellem mennesker. Tillid til at mennesker faktisk har gjort, hvad de siger. Tillid til at udveksle data.

”Jeg mener at vi her har en konkurrencemæssig fordel på verdensmarkedet i de kommende år. Desuden har vi hele to eksportpotentialer. Dels selve produktet, der på grund af transparens bliver mere værd for potentielle kunder, er i sig selv et eksportpotentiale. Men også teknologien rummer et eksportpotentiale. Det at beherske teknologierne og at kunne bruge digitalisering fornuftigt i sine produktionsprocesser og værdikæder vil blive efterspurgt ude i verden” slutter Leif Nielsen.

Blockchain
Blockchain er af mange udråbt, som den største innovation siden internettet. Teknologien er en form for database, hvor de data der for eksempel dokumenterer en vare samles i en kæde af data, der følger med produktet i alle led i tilblivelsen/forædlingen af varen. På denne måde kan blockchain skabe data med høj troværdighed, som ikke kan forfalskes.

Der er stadigvæk en vis vej, hvad angår standardisering af digitaliseringen i fødevaresektoren, fordi der er så mange led i værdikæden, og standardisering kræver at man får alle værdikædens led med. Dem, der kommer først, kan blive lande som Danmark

MEST LÆSTE