Sponseret indhold

Et erhvervsliv i vækst

Foto: Astrid Maria Spring Öberg
Foto: Astrid Maria Spring Öberg

Af:

Der sker i disse år en rivende udvikling i Grønland, og det er først og fremmest et dynamisk erhvervsliv, der er katalysator for omstillingen, hvor flere arbejdspladser skabes i den private sektor. At den grønlandske erhvervsstruktur mere og mere ligner andre nordiske landes, ses blandt andet af, at manglen på både ufaglært og højt kvalificeret arbejdskraft er et stigende problem. 

Skrevet af; direktør Christian Keldsen, Grønlands Erhverv (GE)


Grundlæggende har Grønland en stærk økonomi og en stabil samfundsstruktur, hvilket er med til at gøre landet attraktivt for investorer. Fiskeriet er det dominerende eksporterhverv, hvor det er bemærkelsesværdigt, at det havgående fiskeri skaber imponerende resultater. På dette område indtager Grønland en førerposition i Nordatlanten. Ikke desto mindre tjener samfundet mindre på det samlede fiskerierhverv, end man kunne. Det skyldes, at værdifulde arbejdskraftressourcer stadig bruges i det urentable, kystnære jollefiskeri – i en tid, hvor der mangler hænder i andre erhverv som fx bygge- og anlægssektoren, og hvor det kystnære fiskeri ikke er biologisk bæredygtigt. 

GE arbejder for politiske reformer, der kan bane vejen for en flerstrenget erhvervsstruktur. Som Grønlands største organisation på arbejdsmarkedet har vi naturligvis fokus på erhvervslivets vilkår, men vi interesserer os for hele samfundet. Ikke mindst er GE stærkt engageret i uddannelse og social balance. Med til at tegne billedet af Grønlands erhvervsliv hører, at en ny generation af iværksættere gør sig gældende. Det gælder også inden for fødevareproduktion, tøjdesign og andre innovative tiltag – baseret på professionelle kompetencer og et højt ambitionsniveau, og med udgangspunkt i grønlandsk kultur kombineret med internationalt udsyn. 

Udvikling kræver investeringer
Fremgangen skal fortsætte. Et af de områder, der satses på, er turismen, hvor Grønland har helt særlige naturskabte forudsætninger. Internationale turismemønstre viser stigende efterspørgsel efter destinationer med enestående adventure, natur og kulturoplevelser. Men også produktionsvirksomhed baseret på billig og ren energi er der rige muligheder for at udvikle, da der findes store vandkraftpotentialer. I den forbindelse er det værd at pege på Grønlands forekomster af værdifulde mineraler og metaller.

GE er porten og nøglen til erhvervslivet i Grønland
De aktuelle investeringer i infrastrukturelle anlægsarbejder i form af nye havne og lufthavne baner vejen for yderligere erhvervsudvikling. Derfor hilser vi udenlandske investeringer velkommen, fordi vi ser perspektiver for alle parter. Som Grønlands største erhvervsorganisation er GE både porten og nøglen til landets erhvervsliv. Vi samarbejder med politikere og myndigheder og er høringspart i det lovforberedende arbejde, og er derfor både velorienteret og godt rustet til at byde nye og tidligere investorer og samarbejdspartnere velkommen. 

Grønlands Erhverv (GE) er Grønlands største interesse- og arbejdsgiverorganisation på arbejdsmarkedet og repræsenterer langt hovedparten af den erhvervsrelaterede økonomi. 

GE, der er organiseret i 10 brancheforeninger og 13 lokalforeninger, har fire hovedopgaver som henholdsvis arbejdsgiverforening, interesseorganisation, erhvervsudviklingsselskab og servicevirksomhed. GE repræsenterer alle typer virksomheder - fra store internationale eksportkoncerner over landsdækkende produktions-, service- og handelsselskaber til lokale firmaer.

GE har stærke relationer til erhvervsorganisationer i Danmark og udlandet, hvilket er med til at gøre organisationen godt rustet til at rådgive og servicere potentielle investorer og virksomheder.

Læs mere på www.ge.ga.gl

Mest læste på BusinessReview.dk

genopbygningafbørsen
Tillæg: Genopbygning af Børsen
ejd 130624
Ejendomme Epaper
sko_opdateret_
Change of Control-klausulers betydning
Artikel billede uden skærelinjer
Gør det enkelt for medarbejdere at rejse sikkert
Mette Abildgaard - Klima og miljø
Samspil med erhvervslivet er nøglen til den grønne omstilling

Christian Keldsen er cand.jur. fra Københavns Universitet og har en executive MBA fra Reading University/Henley Management College i England. Han har en lang erhvervskarriere i primært Grønland og et stærkt internationalt netværk. Bl.a. som selvstændig konsulent og kommerciel direktør i Air Greenland. Christian Keldsen er honorær britisk konsul.

Foto: Carlo Lukassen

Læs også

_0D49705
Iværksætteri blomstrer og styrker lokalsamfundet
Sidste år satte turisme ny rekord på Grønland, og det afspejles i antallet af tilbud til adventureturisterne, der besøger det majestætiske...
DSC00316_@vegasti1
Grønland har mange af de løsninger som verden har behov for...
Skrevet af Mads Qvist Frederiksen, adm. direktør, Arctic Economic Council I 2050 forventer FN at vi vil være 9,7 milliarder mennesker...
EVE-2569-02-A330neo delivery to Air Greenland-VIP group-04
Grønland baner vejen for bæredygtig infrastruktur
Grønland tager med tre nye lufthavne og miljøvenligt fly et stort skridt mod en mere bæredygtig og effektiv infrastruktur, der...