Sponseret indhold
Både ESTECH’s pilotanlæg og demonstrationsanlægget der er under opførelse, er placeret i tilknytning til VandCenter Syd i Odense.
4
Søren Gert Larsen, adm. dir. i ESTECH

ESTECH er langt i arbejdet med at udviklet et integreret anlæg, der både kan fange CO2 og fremstille brint. Et demoanlæg i næsten-industriskala, som skal vise teknologiens kommercielle potentiale, går snart i drift, og i 2024 satser ESTECH på at gå i markedet med sin løsning, der skønnes relevant for mange virksomheder med en udledning på cirka et ton CO2 i timen eller mere.

Få teknologiområder er mere i vælten i disse klimafokuserede tider end CO2-fangst og Power-to-X (PtX). Vi ønsker både at opfange CO2 for at opbevare eller udnytte den til andre formål, og samtidig vil vi med PtX omdanne grøn elektricitet til brint for at hjælpe processer og industrier, der er svære at elektrificere, som for eksempel luft- og skibsfart, med at reducere eller helt eliminere deres CO2-aftryk. I den danske ingeniørvirksomhed ESTECH smelter de to globale ambitioner sammen i én teknologi: Combined Carbon Capture Hydrogen Production.

”Den ser vi et stort lys i, og det er også den melding, vi modtager udefra, ikke mindst sådan som verden og energimarkedet ser ud lige nu. De fleste teknologier kan enten fange CO2 eller fremstille grøn brint, men vores kan begge dele. Det bliver vores fremtidige kunder, der selv beslutter, hvad vores teknologi helt præcist skal bruges til. Man kan bruge brinten, som den er, komprimere den og fylde den på en tryktank. Man kan også bruge brinten til at fremstille syntetiske brændstoffer, for eksempel metanol. Der er mange muligheder,” siger Søren Gert Larsen, adm. dir. i ESTECH.

Nationale målsætninger og analyser indikerer, at der i EU er et marked for opsamling, lagring og udnyttelse af CO2 på op mod 300 millioner ton CO2 frem mod 2050 med en tilsvarende markedsværdi på op mod 800 milliarder DKK i installation af fangstanlæg. Det estimeres i et markedsstudie, som Implement Consulting Group har gennemført for ESTECH.

CO2 i brusekabinen
ESTECH er et potentielt dansk væksteventyr, som står delvist på skuldrene af søstervirksomheden PureteQ, der har været på det maritime marked i en årrække med sin såkaldte scrubber-teknologi, som fjerner svovl fra røggas på skibe. PureteQ Group er ejet af den kendte erhvervsmand Erik Skjærbæk, der blandt andet også er storinvestor i Parken Sport & Entertainment, samt tidligere ejer af Svendborg Brakes. PureteQ’s scrubber-teknologi indgår i ESTECHS løsning, hvor den bliver brugt som en absorber.

”Røggassen med CO2 ledes igennem absorberen. Man kan sammenligne absorberen med en brusekabine, hvor røgen ledes ind i bunden og når den stiger op igennem brusekabinen, bliver den overrislet med en væske, kaliumhydroxid, der er det samme som afløbsrens, og så sker der en kemisk reaktion mellem CO2’en og kaliumhydroxiden,” forklarer Søren Gert Larsen.

Dermed har ESTECH bundet CO2’en kemisk i en væske, som via tanke føres over i en elektrolysecelle.

Sætter grøn strøm til
”Dér sætter vi strøm til og får frigivet CO2 og ilt ved den ene elektrode og brint ved den anden elektrode. Samtidig regenererer vi afløbsrensen og fører den tilbage til absorberanlægget. På den måde får vi et lukket kredsløb. Men det afgørende for vores teknologi er naturligvis, at vi har adgang til grøn strøm til en god pris, så vi kan skabe både energistrømme og værdifulde kemiske produkter til markedet.”

For eksempel kan CO2 og ilt separeres og komprimeres, og lagres på flaske, eller CO2’en kan optages og bindes i planter

”Her på Fyn, hvor vi holder til, er der mange drivhuse, hvor man kan anvende CO2’en og lagre den i biomasse. Det er nærmest kun fantasien, der sætter grænser.”

Skalering af anlæg
Både ESTECH’s pilotanlæg og demonstrationsanlægget, der er under opførelse, er placeret i tilknytning til VandCenter Syd i Odense. Pilotanlægget har kørt i over et år. Næsten hver eneste dag fanger anlægget CO2 og genererer store mængder data, der er vigtige for udviklingen af demonstrationsprojektet, som næsten vil være i industriel skala. VandCenter Syd laver biogas af husholdningsspildevand og producerer strøm til elnettet ved at brænde naturgas af i gasgeneratorer.

”Hidtil har vi brugt pilotanlægget til at opfange en lille del CO2 fra skorstenen, men nu øger vi kapaciteten i CO2-fangsten markant.”

Partnere og offentlig støtte
Hvor pilotprojektet skulle vise, at principperne i teknologien virker, skal demonstrationsanlægget vise, at teknologien i praksis har værdi og relevans for markedet. I demo-anlægget er pilotprojektet skaleret op med mere end en faktor 100, og der er tilføjet flere elementer.

”Vi skal blandt andet se på filtrering af væsker og komprimering af de gasser, vi laver, for at vise, at vi står med nogle værdifulde produkter, der kan finde kommerciel anvendelse.”

I demoprojektet samarbejder ESTECH med DTU, VandCenter Syd, Dansk Gasteknisk Center og PureteQ, mens kvalificeringen af teknologien gennemføres i samarbejde med DNV. Etableringen af demonstrationsanlægget har fået støtte på 20,6 millioner kroner fra den offentlige tilskudsordning EUDP, som støtter udvikling af ny teknologi, der bidrager til at indfri Danmarks målsætninger inden for energi og klima. Demonstrationsanlægget bliver sat i drift i 2023, og ifølge den aktuelle køreplan skal ESTECH have solgt sit første kommercielle anlæg i 2024.

Finde et passende niveau
Ikke alt CO2 i en udledning kan fanges, og det vil også være urentabelt. Der skal findes et balancepunkt, hvor en ny CO2-reducerende teknologi som ESTECH’s både er tilpas effektiv og kommercielt attraktiv.

”I nogle af vores forsøg har vi fanget over 90 procent CO2. Men det kan være meget omkostningsfuldt, så det handler om at vælge et leje, hvor det giver mening. Det kan meget vel være omkring 70 procent. Det er noget af det, vi skal undersøge nu. Så vil prisen for at fange CO2’en og producere brinten komme ned på et passende niveau.”

ESTECH har patent på sin teknologi i USA og Europa og arbejder på at udvide sit patent til flere områder i verden.

”Vi ser et milliardmarked alene i Danmark, men agter at gå ud globalt, når vi lykkes med teknologien. Vi er i forvejen globale i PureteQ Gruppen, men vil formentlig gå sammen med en eller flere partnere, som har flere muskler end vi, når vi skal langt ud over landegrænserne. Både danske og udenlandske energiselskaber har vist interesse for vores teknologi.”

CO2-afgift bliver vigtig
Den forventede indførelse af CO2-afgifter i Danmark, der skal gøre det dyrere for virksomheder at udlede drivhusgasser som CO2, metan og lattergas, vil blive en væsentlig drivkraft i udbredelsen af teknologier til CO2-fangst.

”Det er nu, at politikerne skal sætte handling bag de mange fine ord om klimaneutralitet. CO2-afgifter vil gøre forretningsmodellen meget tydelig for virksomhederne, og de vil kunne se, at investering i CO2-fangst giver mening. Der skal være penge at spare.”

Virksomheder i mange størrelser vil få en gevinst ud af CO2-fangst, men der er dog grænser for, hvor lille deres udledning kan være, hvis det skal give mening økonomisk. Omvendt ser Søren Gert Larsen et stort potentielt marked for ESTECH blandt mindre og mellemstore udledere.

”Vi har udarbejdet nogle indledende beregninger, som indikerer, at man nok skal udlede mindst et ton CO2 i timen. Det er for så vidt også relativt små anlæg, men det er i høj grad også der, vi ser et marked, fordi vi har en god skalerbarhed i vores teknologi. En anden fordel ved vores teknologi kontra andre er, at man hurtigt kan tænde og slukke for den. Men der er en god grund til, at vores pilot- og demonstrationsanlæg er placeret ved VandCenter Syd. Et rensningsanlæg, der laver gas og strøm, er en oplagt case for os, men det kunne også godt være bryggerier eller producenter af læskedrikke.”

Vil blive helt almindeligt
Søren Gert Larsen tror på, at CO2-fangst en dag vil være et almindeligt element i anlægget hos virksomheder, der udleder CO2 – på samme måde, som det i dag er blevet naturligt for virksomheder at sende deres overskudsvarme ud i fjernvarmenettet.

”Ad åre tror jeg, der bliver en helt almindelig tankegang, at man samler CO2 op. Vi skal også huske på, at CO2 faktisk vil blive en mangelvare en dag. Lige nu har vi et kæmpe problem med alt den CO2, vi lukker ud, men om en årrække er der knaphed på CO2, når vi skal lave syntetiske brændstoffer, plast, visse tekstiler og andre produkter, som der indgår CO2 i. 

CO2 vil lige pludselig blive en meget værdifuld ressource. Så der er håb! Vi går en spændende fremtid i møde, og med vores forening af CO2-fangst og brintproduktion er jeg overbevist om, at ESTECH kan levere et vigtigt bidrag til den grønne omstilling.”

De fleste teknologier kan enten fange CO2 eller fremstille grøn brint, men vores kan begge dele. Det bliver vores fremtidige kunder, der selv beslutter, hvad vores teknologi helt præcist skal bruges til.

MEST LÆSTE