Brint og Power-to-X (PtX) repræsenterer nye, store vækstmarkeder i hele verden – og det er en mulighed, der skal gribes her og nu. Derfor skal brint også gøres til en naturlig del af den danske eksportindsats på det grønne område. For mens vi i Danmark er langt fremme på teknologiudviklingen generelt, så er resten af verden også ved at få øje for ikke bare brintens klima- og energimæssige gevinster, men også for erhvervsmulighederne. 

Skrevet af; Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi og Tejs Laustsen Jensen, direktør i Brintbranchen 

B

 rintbranchen og DI Energi er gået sammen om at sætte et stærkt fokus på industriel udvikling og opskalering af brint og grønne PtX-brændsler ved at stifte Dansk Brint Alliance.
Vi vil sammen sikre, at der presses på for udviklingen af brint og PtX, og samtidigt gøre det til en endnu en dansk eksportmæssig succes.
Vi står i Danmark med den globale førertrøje, når vi ser på vindmøller, fjernvarme og energieffektiviseringer – og nu skal vi gøre det samme på brint og fremtidens bæredygtige brændsler. For selvfølgelig skal vi satse stort på at få løst udfordringerne med konvertering og lagring af grøn energi, og så skal luft- og skibsfarten også fragte sig grønt og bæredygtigt. Det er blandt de største enkeltstående bidrag til den globale klimakamp og fossile uafhængighed.

Danmark er det globale testcenter 
At brint og Power-to-X er en del af kernen – ikke bare i den danske, men også den europæiske og globale – grønne omstilling, er efterhånden et uomtvisteligt faktum. Herhjemme fik vi den første dedikerede indsats med en strategi for brintproduktion i Danmark, som med ambitiøse mål og omfattende initiativer skal danne rammen for det næste kapitel i det danske, grønne erhvervseventyr.  Og med den brutale russiske invasion af Ukraine er den grønne omstilling gået fra at være en klimamæssig nødvendighed til at være en storpolitisk og sikkerhedspolitisk vigtig. I det lys har Europa Parlamentet også skruet markant op for de grønne ambitioner – ikke mindst hvad angår brint og PtX.  Nye initiativer og lovgivning som Fit-for-55, REPowerEU og Esbjergerklæringen har for alvor cementeret brint- og PtX-teknologierne som et omdrejningspunkt i fremtidens klimapolitik og geopolitiske strategier. Målet er klart: Et grønt, fossilfrit og uafhængigt Europa. Det stiller store krav til medlemslandene, og lad os bare være ærlige: Det er en enorm udfordring, men vi er klar til at påtage os opgaven.

I Danmark har vi nemlig de bedst tænkelige forudsætninger for at kunne levere på strategierne. Ikke blot hvad angår brint og grønne brændsler til gavn for EU’s forsyningsmæssige uafhængighed, vi kan også eksportere de grønne løsninger, elektrolyseanlæg og dansk know-how til resten af verden. Med massive potentialer for yderligere produktion af vedvarende energi og en eksisterende værdikæde på brint og PtX, der består af stærke, innovative virksomheder i tæt samarbejde med forskningsmiljøer i verdensklasse, er Danmark en oplagt grobund for udviklingen af brint- og PtX-teknologier. Omstillingen væk fra fossil energi er en lang, svær proces, men hvis vi i Danmark går forrest, kan vi til gengæld sikre arbejdspladser og en økonomisk vækst, der ikke bare er bæredygtig, men også levedygtig langt ud i fremtiden.

Afklaring og implementering er afgørende
Det kræver dog beslutninger og investeringer at sikre rammerne for, at den blomstrende værdikæde kan vokse sig stor og stærk. Vi er kommet langt med den danske strategi, og nu venter den svære opgave med implementeringen af initiativerne. Det handler om brintinfrastruktur, tarifreform, direkte linjer og meget mere. 

Det er et omfattende arbejde, men det haster med afklaring og implementering, så industrien kan få klarhed over, hvilket rammer de agerer inden for. Allerede nu er der 30 aktive brint- og PtX-projekter i Danmark, med en samlet ambition for elektrolysekapacitet på over 7 GW i 2030 – og flere kommer til. 

Der er en meget stor interesse for og villighed til udvikling af storskala brint og PtX i Danmark, og det virksomhedsmiljø skal vi pleje, så vi ikke går glip af de potentielle gevinster. For Danmark skal ikke kun være en del af det grønne, brint- og PtX-felt, vi skal aktivt søge at lede det. Både på grund af de potentielle erhvervsgevinster, men i lige så høj grad fordi vi kan og bør tage ansvaret på os. Med vores samlede kompetencer langs hele den grønne værdikæde, har vi muligheden for at levere de nødvendige løsninger, og vi har dermed også et ansvar for at gøre det.

Udviklingen skal starte et sted, og vi er godt på vej i Danmark. Det er nu, at vi skal accelerere indsatsen og sørge for, at den danske brint- og PtX-industri bliver arnestedet for den globale implementering af disse grønne teknologier. Det er en stor udfordring, men vi har et stærkt fundament af grønne succeser at bygge videre på, og brint og PtX er det naturlige næste lag. 

MEST LÆSTE