Sponseret indhold
UbeskåretNiels Bukholt-kopi--
NIELS BUKHOLT, ARI’s sekretariatsleder

Fremtidens vilkår for genanvendelse bliver lagt på skinner i 2022. Resultatet får stor betydning forfremtidens genanvendelse og for Danmarks omstilling til cirkulær økonomi.

De kommende år bliver præget af forandringer i affaldssektoren, og 2022 er året, hvor fundamentet bliver lagt i form af, at den politisk bredt funderede klimaplan for affaldssektoren fra 2020 bliver udmøntet i praksis. ARI – Affalds- og Ressourceindustrien er varme tilhængere af ambitionerne i planen, der på samme tid kan understøtte fremtidens cirkulære økonomi og skabe nye erhvervsmuligheder i Danmark.

”Vi arbejder aktivt og i samarbejde med de kommunale aktører for, at planen bliver omsat til virkelighed. Klimaplanens overordnede sigte er et markant løft af genanvendelsen i Danmark og opbygningen af en stærk affaldssektor, der kan klare sig på et internatonalt og stadig mere konkurrencepræget marked, hvor der i fremtiden må forventes at blive rift om de genanvendte ressourcer”, siger ARI’s sekretariatsleder, Niels Bukholt.

Styrket affaldstilsyn
Hjørnestenene i fremtidens affaldssektor er ensartet sortering af affald i hele landet, fri konkurrence om at håndtere og behandle det genanvendelige affald, bedre vilkår for udbud af opgaverne samt et styrket affaldstilsyn. Bl.a. det skal lovgivningen lægge på skinner i løbet af foråret 2022.

”Som det ser ud nu, ender den endelige implementering meget tæt op ad intentionerne bag den politiske aftale. Helt overordnet fuldender lovpakken den konkurrenceudsættelse af det genanvendelige affald, som blev indledt helt tilbage i 2007. Det vil skabe et velfungerende og effektivt marked for genanvendeligt affald i Danmark og en sektor med en klar opgavefordeling”, siger Niels Bukholt.

En anden stor og vigtig ting i 2022 er, at vilkårene for det kommende producentansvar på emballage fastlægges. Det skal træde i kraft i 2025, og det er reelt om så kort tid, at det haster med at få rammerne på plads. Producentansvaret betyder, at op imod 40.000 danske virksomheder får ansvar for at indsamle og genanvende de emballager, de sender på markedet, efter et ”forureneren-betaler-princip”. Det vil få stor positiv betydning for, at stadig mere affald genanvendes.

Samarbejde om fremtidens udbud
ARI er med andre ord varme fortalere for den aktuelle udvikling. Dog med en bekymring for, om snitfladen mellem kommunernes ansvar for indsamling af affaldet og de private virksomheders ansvar for al videre håndtering og genanvendelse bliver uskarp. En række kommuner ønsker nemlig at sortere, sammenpresse og omlaste det indsamlede affald.

”Det kan på overfladen virke forståeligt ud fra et transportperspektiv. Ved at sammenpresse affaldet, kan man undgå at transportere luft og dermed få færre biler på vejene. Imod taler dog, at sammenpresning forringer kvaliteten af affaldet i et genanvendelsesperspektiv. Derfor bør affald transporteres så uberørt som muligt direkte til de anlæg, der skal sortere og bearbejde affaldet – sådan som aftalen lægger op til. Danmark er ikke større, end at der findes egnede modtagere inden for rimelig køreafstand”, siger Niels Bukholt.

Vi er også meget opmærksomme på, om fremtidens udbudsbetingelser kommer til at understøtte, at bedre genanvendelse har en værdi – og dermed også, at den billigste løsning ikke altid er den bedste.

”Derfor arbejder vi sammen med både private og kommunale aktører om at sikre de bedste udbudsbetingelser, siger Niels Bukholt.

Vi arbejder aktivt og i samarbejde med de kommunale aktører for, at planen bliver omsat til virkelighed. Klimaplanens overordnede sigte er et markant løft af genanvendelsen i Danmark og opbygningen af en stærk affaldssektor, der kan klare sig på et internatonalt og stadig mere konkurrencepræget marked, hvor der i fremtiden må forventes at blive rift om de genanvendte ressourcer

MEST LÆSTE