Sponseret indhold
Morten Krarup og Jacob Funch, Proper
Monika Øgaard-Nielsen  Indehaver, Ejendomsrådgiver  -------------------------------------   Tlf. 40 97 83 21  Mail: mn@bricksandblocks.dk
Monika Øgaard-Nielsen, Bricks and Blocks

Ejendomsbranchen er i vækst, og det giver plads til iværksætteri – både inden for ejendomsadministration og nye teknologiske løsninger, der kan bidrage til en mere automatiseret hverdag i ejendomsvirksomhederne. 

For enden af en villavej i Karlslunde driver Monika Øgaard-Nielsen sin administrationsvirksomhed Bricks and Blocks, mens virksomheden Proper lige er flyttet til større lokaler inde i København. Fælles for begge virksomheder er, at de – som mange andre – har haft succes med at etablere sig som iværksættere i ejendomsbranchen.

På vej op ad stigen 
Monika Øgaard-Nielsen sprang ud som iværksætter for snart 4 år siden. Hun havde på daværende tidspunkt oplevet indtil flere fusioner af ejendomsadministrationer og trængte til selv at tage styringen og have mulighed for at forfølge de ideer, som opstod til effektivisering af det daglige arbejde. I dag tilbyder hun skræddersyet ejendomsadministration af foreninger og udlejningsejendomme. Drømmen er at udvide til et mellemstort administrationskontor i København med 15-20 ansatte, men iværksætteren tager en dag ad gangen.

”Jeg er stadig kun på vej op ad stigen. Det vigtigste for mig er, at jeg vågner hver dag med en lyst til at gå på arbejde. Lige nu er det vigtigste for mig, at jeg kan leve op til det, jeg har lovet mine kunder – nærvær og en fast kontaktperson.”

Større portefølje og effektive arbejdsgange 
Monika Øgaard-Nielsen har indtil videre kun sig selv at tænke på. I opstartsfasen har hun ikke kun haft rollen som ejendomsadministrator, men har også ydet konsulentarbejde for bl.a. institutionelle investorer for at få virksomheden til at løbe rundt.

”I sommeren 2019 fik jeg min første egentlige kunde inden for ejendomsadministration, og siden er de kommet drypvist. Mine kunder er mine bedste ambassadører og dem, der ofte giver mig adgang til nye kunder.”

Med 10 ejer- og andelsboligforeninger er hun ved at nå en volumen, hvor hun har besluttet at lukke mere ned for konsulentarbejdet og koncentrere sig om det, hun brænder mest for. 

”I hele mit erhvervsliv har jeg beskæftiget mig med ejendomme og menneskene i og omring dem, og det er dér, min passion ligger. Den langvarige kunderelation, du får som ejendomsadministrator, er enestående.” 

Monika Øgaard-Nielsen arbejder både på at udvide porteføljen, men også forretningsområdet. Næste skridt bliver at åbne døren for administration af mindre investeringskunder. Derudover drømmer hun om at effektivisere forretningen.

”Min succes kommer til at afhænge af, om jeg husker at stoppe op og gøre tingene smartere. Der er mange manuelle arbejdsprocesser, jeg gerne vil blive kvit, som robotteknologi på sigt ville kunne overtage.” 

Bedre synergi
At sætte strøm til de manuelle arbejdsgange i ejendomsbranchen er netop noget, Morten Krarup og Jacob Funch har specialiseret sig i. I 2017 stiftede de to iværksættere Proper og med dette én af de softwareløsninger på markedet, der gør automatisering af arbejdsgangene muligt i ejendomsbranchen. Målet for de to stiftere bag Proper er at gøre ejendomsadministration nemmere og mere effektivt. 

”Det er nok lidt klassisk for iværksættere – støder man på noget, der virker uhensigtsmæssigt tilpas mange gange, så er næste skridt at finde frem til en løsning,” siger Jacob Funch.

Med softwareløsningen foregår opkrævning og afstemning af leje, lejereguleringer, regnskab og fremsendelse af lejekontrakter helt automatisk. Men målet har også været at gøre det nemmere at være lejer og skabe en bedre synergi mellem lejer og udlejer.

”For eksempel har vi valgt, at lejeren modtager en række påmindelser om at betale husleje, inden de modtager et påkrav. Fordelen er, at vi kan henvende os til lejeren i øjenhøjde og i en venlig tone, før de bliver mødt af påkravet, der er skrevet i et mere barsk sprog for at leve op til lovgivningen på området,” siger Morten Krarup.

Større åbenhed
Hvor Proper i opstartsfasen oplevede, at ejendomsbranchen var mindre villig til at implementere nye teknologiske løsninger, er der de seneste tre år kommet en større åbenhed over for PropTech og dets muligheder.

”Ejendomsbranchen har i mange år benytte sig af en række traditionelle administrationssystemer, der har dækket deres behov og har ikke været vant til at stykke systemer sammen. Man har været vant til one-stop-shops, men vi mærker nu en større villighed til at implementere ny teknologi,” siger Jacob Funch. 

Også efterspørgslen på automatisering er stigende, påpeger de to iværksættere. 

”Flere har fået en forståelse af, at automatisering ikke behøver at være en stor omvæltning,” siger Morten Krarup.

Optimering af processerne vil gøre det muligt for blandt andet ejendomsadministratorer at kaste sig over mere værdiskabende arbejde, mener de to iværksættere. 

”Fremover vil en ejendomsadministrator i højere grad være en rådgiver end en person, der bruger tid på at indkræve husleje. Automatisering giver luft til både værdiskabende arbejde og til at håndtere de stigende krav, der er til ejendomsbranchen. For eksempel områder som GDPR og ESG, der vil tage ressourcer,” siger Morten Krarup. 

PODCAST

MEST LÆSTE