Fremadstormende svensk lejerplatform og proptech-virksomhed melder sin ankomst på det danske udlejningsmarked
Joacim Gustafsson, Adm. Direktør for Avy-Tmpl

Den succesfulde svenske lejerplatform, eller ’tenant experience platform’ som det populært kaldes på engelsk, Avy-Tmpl kommer til Danmark. Den svenske proptech-virksomhed, der arbejder på at gøre livet lettere for både lejere og udlejere inden for boligsektoren melder, at de allerede er klar med deres første produktudrulning på det danske marked inden sommer.

Dette sker i samarbejde med stor eksisterende svensk kunde, der også har tilstedeværelse i Danmark samt i de andre nordiske lande. Avy-Tmpl startede egentlig som en betalingsløsning for boligudlejningssektoren tilbage i 2018, men har på kort tid formået at blive den mest udbredte end-to-end lejerplatform i Norden. Avy-Tmpl’s platform og lejerapp indeholder i dag funktioner og tjenester som gør hele lejerrejsen fra udlejning til fraflytning lettere for både lejer og udlejer.

Kort fortalt er Avy-Tmpl en digital service-, kommunikations- og analyseplatform, der hjælper ejendomsejere og -administratorer med at løfte lejeroplevelsen og skabe nye indtægtskilder. I lejerappen kan beboerne tilgå og administrere en lang række kernefunktioner relateret til boligen og lejeprocessen samt nyde godt af nøje udvalgte services med henblik på at forbedre boligoplevelsen og lejerejsen fra indflytning til udflytning.

Avy-Tmpl anvendes af flere af de største bolig- og ejendomsselskaber i Sverige og har på kort tid opnået en markedsandel på 15%, og nå i dag ud til omkring 250.000 husstande. Som Joacim Gustafsson, Adm. Direktør for Avy-Tmpl udtrykker det, ligger en udvidelse til det danske marked lige for: “Det danske marked har mange ligheder med det svenske, hvor udlejere i stigende grad er på udkig efter nye løsninger, der kan forbedre lejeroplevelsen og samtidig øge virksomhedens bundlinje. Men hvor mange proptech-løsninger fokuserer på at reducere omkostningerne, kommer vi fra den anden vinkel med lejeren i fokus.

Vi sikrer, at udlejere kan introducere bedre og mere innovative services, som kan give nye indtægtsstrømme. Generelt oplever vi, at vores koncept bliver mødt af stor interesse fra de danske ejendomsejere og administratorer, vi er i dialog med. De fortæller alle, at lejeroplevelsen hidtil har handlet mere snævert om kommunikation og at der ikke har været fokus på at skabe en sammenhængende løsning for hele lejerrejsen og boligoplevelsen. Vi er meget opsatte på at lancere i Danmark og at fortsætte vores rejse med at skabe unikke lejeroplevelser i hele Norden”.

En forpasset forretningsmulighed for mange ejendomsaktører
Ifølge Joacim Gustafsson har ejendomsbranchen i mange år været særdeles lukrativ. Den traditionelle forretningsmodel i branchen har dog i høj grad fokuseret på stigende ejendomsvurderinger, som har været drevet af lave renter og stor international efterspørgsel efter investeringsejendomme. Men en stor forretningsmulighed er løbende blevet overset og forsømt: De millioner af lejere, der bor i ejendommene – slutkunderne. 

Joacim vurderer, at der blandt mange lejere i dag både er et stort udækket behov og en vilje til at betale for bedre og mere omfattende services tilknyttet deres bolig. Det er ikke så meget anderledes end de ekstra services, der naturligt udbydes, integreres og betales for i flyet, på hotellet, i banken eller i butikken. Indflytningsservices som eksempelvis forsikring, smart opbevaring og elektricitet er blot nogle af de mange eksempler på services, som Avy-Tmpl oplever stor efterspørgsel efter gennem deres app. Dette genererer betydelige nye indtægtsstrømme til udlejerne samtidig med, at den samlede boligoplevelse og livskvalitet for lejerne forbedres.

Lejeroplevelsen er et vigtigt strategisk valg for alle udlejere
Fra lejerens perspektiv består boligrejsen af forskellige elementer, hvoraf mange i dag kan forbedres betydeligt, mener Joacim. Det handler ikke så meget om interne processer for at lette ejendomsadministrationen for ejendomsejeren selv eller om smarte bygninger fra et rent optimeringssynspunkt. For Joacim og Avy-Tmpl handler det meget mere om at stille nye services og funktioner til rådighed, der forbedrer lejeroplevelsen for lejeren gennem hele lejerrejsen. Dette er et valg, som alle udlejere i øjeblikket står over for; skal deres boligtilbud alene bestå i at levere nøgler, fire vægge og et tag? Eller skal de fokusere på at levere en mere omfattende serviceoplevelse med fokus på funktionalitet og convenience og på at skabe en lettere hverdag og højere livskvalitet for lejerne? 

I sidste ende er det et strategisk valg, der handler om, hvordan man som ejendomsvirksomhed vil arbejde på at tiltrække og fastholde lejere og skabe forbedret kundetilfredshed – og hvordan man gør dette til en reel konkurrencefordel på markedet.

Tillid er afgørende ved introduktionen af ny services
Blandt Avy-Tmpls kunder har det tydeligt vist sig, at grundlæggende services, som at sikre en gnidningsfri huslejebetaling, sagsstyring af beboerhenvendelser, booking af faciliteter samt lejer-udlejer kommunikation, skal være på plads for at opbygge det nødvendige tillidsforhold, der gør, at beboerne anser udlejer som en pålidelig udbyder af andre og mere specialiserede services. 

Har man først de grundlæggende lejerservices på plads, påpeger Joacim, er det muligt at indføre mange andre services, som kan være med til at gøre boligrejsen endnu bedre og langt mere bekvem og gnidningsfri end tilfældet er hos de fleste udlejere i dag. I de ejendomme, hvor Avy-Templ er til rådighed for lejerne downloader mere end 88% af alle beboeren appen.  73% af lejerne bruger appen flere gange om måneden. 

Den gennemsnitlige Avy-Tmpl-bruger har syv logins på appen om måneden og mellem 55-70% af alle brugere anvender services og funktioner, der betales for gennem appen. Alene omkring selve indflytningen er der 37% af brugerne, som køber indflytningsservices som elektricitet eller forsikring gennem Avy-Tmpl’s app. Og netop indflytningsservices rangeres af lejerne selv som en af de tre vigtigste services, der er med til at forbedre lejeroplevelsen.

“Kundetilfredsheden bliver stadig vigtigere for ejendomsvirksomheder og boligselskaber i dag, både samfundsmæssigt, men også ud fra et konkurrencemæssigt synspunkt. Historisk set har der været en kløft mellem, hvad ejendomsvirksomhederne ønsker at gøre for deres lejere, og hvad de rent faktisk har været i stand til at gøre. Vi hjælper udlejere med at bygge bro over den kløft, hvilket giver udlejerne mulighed for at danne en mere kundecentreret forretningsmodel. Det er en forandring, som næsten alle andre brancher allerede har været igennem, og ideen og konceptet omkring ’lejeroplevelse’ modnes nu hurtigt i Sverige. I dag ser vi langt mere kyndige og krævende slutbrugere, erfarne kunder og målrettede udlejere, der ved præcis, hvad de vil opnå med de nye teknologier og løsninger, der er tilgængelig på markedet. Og dette er også en udvikling vi ser i Danmark,” understreger Joacim.

Proptech er en sammentrækning af ‘property technology’. Som begreb dækker det over de mange nye løsninger og teknologier, som både understøtter ejendomsbranchen og med hastige skridt er ved at vende op og ned på den. Det er innovative digitale løsninger og forretningsmodeller, som er med til at gøre de måder vi finansierer, udvikler, driver, anvender, køber og sælger vores ejendomme på mere effektive, hensigtsmæssige, brugervenlige og mere bæredygtige.

Globalt set er proptech i hastig vækst. Sammen med fintech er det et af de områder, der tiltrækker flest investeringer i startups og scaleups netop nu. De seneste tre år er der således globalt set blevet investeret mellem 15 og 20 milliarder US dollars i proptech startups hvert år. Hurtigt voksende proptech-virksomheder som Airbnb, We Company (WeWork), Opendoor, Rentberry, Nextdoor, Flip m.fl. har således for alvor sat proptech på både investorers og politikeres radar verden over. I Danmark har vi også en lang række hurtigt voksende proptech startups som eksempelvis Proper, Estate Tool, LifeX, Good Monday, NorthQ, Ubiqisense, Prosedo og Kameo. Bag navnene gemmer der sig virksomheder som eksempelvis udvikler sensor- og AI-baserede monitoreringssystemer, leverer intelligent databaseret energistyring, tilbyder løsninger som letter kommunikationen og interaktionen mellem udlejer og lejer, gør ejendomsadministration simplere og mere effektiv eller tilbyder nye innovative co-living koncepter.

Udover at gøre processer og transaktioner omkring vores ejendomme smartere og mere effektive, er ‘space as a service’ en af de helt store tendenser, som mange af de hurtigst voksende proptech startups er med til at drive. For ejendomsbranchen betyder dette et markant skifte fra ‘blot’ at skulle stille fysiske bygninger til rådighed og indkræve husleje til at skulle udvikle og tilbyde ‘funktionelle rum’ med relevant indhold og aktiviteter, hvor fleksibilitet og brugertilpassede oplevelser og services er kernen i forretningsmodellen.

  

PODCAST

MEST LÆSTE