Sponseret indhold
Lotta Sjödin, Forretningsudviklingschef i Ikano Bolig
Del på facebook
Del på linkedin
Del på twitter

Historisk set har byggebranchen på nogle områder ikke været de mest modige til at gå alternative veje eller afprøve nye initiativer. Man er ofte meget løsningsorienteret, men har også haft fokus på at nedtone økonomiske risici og har derfor spillet de sikre kort. Men det er heldigvis ved at ændre sig, for hvis byggeriet og branchen for alvor skal udvikle sig, er det nødvendigt, at man som bygherre er indstillet på at flytte sig og udvikle sig ved at tage nye initiativer og se tingene på nye måder. 

Det er imidlertid ikke ensbetydende med, at man skal kaste sig hovedkulds ud i vilde eksperimenter. Man skal tænke sig om, men frem for alt skal lysten til at prøve nye ting af være forankret i hele organisationen. Blandt andet fordi det tager tid at udvikle og opføre nye projekter i en proces, hvor mange faggrupper er involveret. Derfor er det vigtigt, at alle bakker op om at prøve noget nyt.

Man skal turde tage en risiko
Det er vi meget bevidste om i Ikano Bolig, hvor vi har gjort op med den konservatisme, der har præget byggebranchen. Innovation handler nemlig om at turde tage en risiko. Hvis alle tænker og gør det samme, flytter vi os ikke, og vi skylder ganske enkelt de mennesker, der skal bo i vores byggerier, at boligen udvikler sig og følger med tiden. Derfor handler det også om at være i tæt dialog med omverden.

Det er vi bl.a. gennem forskellige strategiske samarbejder, hvor vi har fokus på fremtidens beboere, kigger på globale trends og indsigter. En af de vigtigste indsigter er bl.a., at det gode liv i hjemmet er meget mere end blot boligens fysiske rammer, men faktisk hele bydelens struktur og liv. I Sverige har vi ligeledes haft succes med at lade en række familier bo i en periode i et såkaldt Living Lab. På den måde har vi indhentet erfaringer om det levede liv, som vi kan anvende i vores boligprojekter.

Mennesker før teknologi
Vi kalder det for brugerdreven boligudvikling. For os starter al innovation med at sætte mennesket i centrum, og vi tænker i design frem for teknologi – selv om teknologi i form af f.eks. digitalisering naturligvis er med til at øge mulighederne for innovation. Blot skal man altid huske, at mennesket kommer før teknologien og, at teknologien skal opfylde et behov, vi som mennesker rent faktisk kan se meningen i at få opfyldt.

Innovation er et arbejdsredskab
Foruden fokus på det enkelte menneske er det vigtigt at have et holistisk synspunkt på hele økosystemet i byggebranchen. I sidste ende handler boligbyggeri nemlig også om byudvikling, og der bør, på tværs af såvel boligprojekter som bygherrer, være fokus på trivsel. Derfor er det vigtigt, at ikke kun vi, men hele byggebranchen vægter den værdibaserede organisation samt innovation højt.

Det kan vi blandt andet gøre ved at arbejde aktivt med de såkaldte 10 typer af innovation, der omhandler forretningen, produktet og kunden. Undersøgelser viser, at de virksomheder, der kombinerer fire eller flere af disse innovationstyper, klarer sig bedst. Det holder vi os tiden for øje i Ikano Bolig, og det gennemsyrer hele vores organisation.

For os starter al innovation med at sætte mennesket i centrum, og vi tænker i design frem for teknologi - selv om teknologi i form af f.eks. digitalisering naturligvis er med til at øge mulighederne for innovation

PODCAST

MEST LÆSTE