Sponseret indhold
Niels Blom, senior udviklingschef i Ikano Bolig

Som bygherre og ejendomsudvikler gælder det om at være åben over for nye og spændende muligheder. Derfor ser vi i Ikano Bolig frem til for alvor at komme i gang med et meget spændende projekt, som vi har udviklet sammen med Høje Taastrup Kommune. Netop et tæt samarbejde med såvel politikere som embedsmænd i de kommuner, vi arbejder i, anser vi for helt afgørende for et godt resultat.

Det har det i høj grad også været i forbindelse med det projekt, vi netop nu er ved at udvikle på den såkaldte Rådhusgrund i Høje Taastrup. Her er vi i gang med at udforme det, man vel bedst kan definere som en moderne landsby. De 300 boliger, vi skal opføre, kommer nemlig til at ligge midt i et område, der afgrænses af Roskildevej mod nord og den eksisterende Høje Taastrup Landsby mod syd.

Tryg, nær og varieret bebyggelse
Planen er, at når det gamle rådhus skal rives ned, skal der opføres cirka 30.000 kvm. boligbyggeri på den i alt 100.000 kvm. store grund. Hos Ikano Bolig ønsker vi at udvikle bomiljøer i samspil med de eksisterende omgivelser, og med Høje Taastrup Landsby som nabo, ligger det os helt naturligt at gentænke den klassiske landsby i et helt nyt byggeri.
Ud over at arbejde med landsbyens rumlige kvaliteter samt variation i form og materialer, giver det os også mulighed for at arbejde med en høj grad af social bæredygtighed, da vi ønsker at skabe en bred vifte af opholds- og mødesteder inde i området. Et af landsbyens kendetegn er jo nemlig nærhed, tryghed og variation.

Derfor opfører vi 16 boligklynger med hvert sit udtryk. Fælles for dem alle er, at de omkranser et rum, der er tænkt som et samlingspunkt for beboerne. Klyngerne bindes parvis sammen af en stillegade med fællesarealer, legepladser og fælles skure, hvor beboerne f.eks kan dele haveredskaber, lige som der kan skabes mødesteder og deleøkonomien kan understøttes. Vi opfører også, ligesom i flere af vores øvrige byggerier, et bydelshus efter vores Nærværskoncept.

Vi skaber en helt ny bydel
Bydelshuset er med til at fremme fællesskaber blandt mennesker på tværs af bebyggelsen, og som noget nyt arbejder vi med, at det delvis skal opføres af genbrugsmaterialer. Vi er i gang med at afklare, om vi kan bruge genbrugsmaterialer fra det fra det eksisterende rådhus. Dermed går social bæredygtighed og bygningsmæssig bæredygtighed hånd i hånd. Blandt andet også fordi, vi anvender en del træ i byggeriet.

Vi har haft en særdeles tæt og visionær dialog med Høje Taastrup Kommune om hele projektet. Det har vi, da der jo ikke blot er tale om et enkeltstående byggeri, men etablering af en helt ny bydel, hvor vi ønsker at være med til at skabe de bedst mulige rammer for liv, hvad enten, der er tale om man flytter ind i den ene eller anden af vores boliger.

Meget høje ambitioner
Blandt andet derfor har vi skabt et helt nyt koncept vi kalder for en generationsbolig. Det er en ejerbolig i to plan, hvor der er mulighed for at to familier kan bo sammen. Det kan f.eks. være to generationer eller to familier, der kender hinanden. Under alle omstændigheder er det en boligtype, som vi har oplevet en stigende efterspørgsel på.

Sammen med kommunen har vi endvidere et klart fokus på biodiversitet. Her sigter vi efter at skabe de bedst mulige levesteder for dyr og planter, som samtidig understøtter kommunens strategi for udvikling af bynatur. Det opnås blandt andet i form af det parklignende fællesareal med en sø, der skaber rammerne for et varieret plante- og dyreliv og på den bedst mulige måde lader sig integrere i det eksisterende landsbymiljø. Et miljø, hvor det er godt samt trygt at bo og leve. Det er en ambitiøs plan, men vi arbejder også sammen med en ambitiøs kommune.

Vi har haft en særdeles tæt og visionær dialog med Høje Taastrup Kommune om hele projektet. Det har vi, da der jo ikke blot er tale om et enkeltstående byggeri, men etablering af en helt ny bydel, hvor vi ønsker at være med til at skabe de bedst mulige rammer for liv.

PODCAST

MEST LÆSTE