Martin Kibsgaard Jensen, direktør, cand. scient. pol. Blue Capital A/S

Prishoppene på elektricitet har skærpet interessen for at etablere solceller på tagene af detailejendomme. Solcelleanlæg kan give store fordele til såvel lejere – især dagligvarebutikker – som udlejere og investorer. 

De kraftige prisstigninger på energi har givet udfordringer for detailhandlen her i 2022. Dyrere varme rammer bredt, mens prishop på strøm gør særligt ondt på dagligvarebutikker. De er nemlig nødt til at have både kølediske og frysere kørende hele døgnet. Samtidig døjer fastfood-butikker, spisesteder og bagere med store ekstraregninger på den strøm, de bruger til fx at bage brød eller pizzaer.

Solceller på butikstage
Prisstigningerne har øget interessen for grøn energi og ikke mindst solceller, som kan etableres mange steder. Fx har de to største dagligvarekoncerner, Salling Group og Coop, tidligere i år sat fart på store projekter, som omfatter at etablere solcelleanlæg oven på butikker, der så kan hente grøn, klimavenlig og tilmed billig strøm fra tagene i en stor del af døgnet. Projekterne styrker samtidig detailkoncernernes arbejde med samfundsansvar (også kaldet CSR eller ESG).

Også i Blue Capital er vi i fuld gang med solceller. Vi har siden 2010 udbudt næsten 100 ejendomsprojekter med detailhandel – ofte dagligvarebutikker eller fastfood – og vi administrerer stort set alle de udbudte ejendomme. Vi har indledt et pilotprojekt, hvor vi efter aftale med investorerne i ejendommen vil opsætte solceller oven på en butik, som kan dække en stor del af sit årlige elforbrug ved at trække grøn strøm ned fra taget.

Langstrakt forløb
Det kræver dog tålmodighed at etablere solceller på erhvervsejendomme. Allerførst skal flere tekniske forhold afklares: Er tagarealer eller eventuelt andre flader store nok til at have rentable solcelleanlæg? Har tagene den rigtige placering (helst vendt mod syd) og den rigtige hældning i forhold til solens stråler? Og hvor stort (og tungt) solcelleanlæg kan tagkonstruktionen bære? Når de ting er afklaret, skal der indgås en aftale med lejeren i bygningen, og anlæggets størrelse skal helst tilpasses, så den producerede strøm – også i månederne med flest solskinstimer – i videst muligt omfang kan aftages af lejeren, da levering af overskudsstrøm til elnettet kun i begrænset omfang er rentabelt. 

Forarbejdet omfatter således en indsigt i lejers nuværende og forventede forbrug af strøm. Fx med energiforbedringer med LED-belysning og nye tekniske anlæg – og eventuel etablering af ladestationer til biler. Desuden skal kommunen godkende projektet og de tilhørende ændringer af ejendommen. Endelig skal solcelleanlægget bestilles og leveres – ofte fra Fjernøsten – og derefter opsættes og tilsluttes af en installatørvirksomhed. Samlet kan der snildt gå et helt år, fra processen bliver indledt, og indtil nyopsatte solceller på taget producerer klimavenlig strøm. Der er lang leveringstid på solceller, og der er mangel på de teknikere, som står for installationen. Også behandlingen hos myndighederne tager tid – trods politikernes ambitioner om en omfattende grøn omstilling af Danmark.

Fordele for lejer og investorer
Når et solcelleanlæg først er installeret og leverer strøm, er det imidlertid en stor fordel for lejeren: Dels er strømmen konkurrencedygtig og fritaget for afgifter og gebyrer modsat den strøm, som kommer fra elnettet. Dels styrker ”solstrømmen” lejerens indsats med samfundsansvar og bæredygtig drift – noget, som mange virksomheder har forpligtet sig til. Af samme grund mærker vi stigende interesse for solceller blandt lejere i de ejendomme, vi administrerer.

Også for investorerne – eller udlejer – giver et solcelleanlæg flere fordele. For det første får investorerne en løbende indtægt i form af betaling for den producerede strøm, altså en ekstra indtægtskilde ud over den faste leje. For det andet er det en naturlig del af forhandlingen med lejer, at der samtidig med investeringen i et solcelleanlæg sker en forlængelse af lejers opsigelsesvarsel på lejekontrakten.

For det tredje giver solcelleanlæg mere tilfredse lejere. Endelig, for det fjerde, er solceller med til at fremtidssikre en ejendom i en tid med konstant skærpede krav og forventninger om bæredygtighed – også til udlejere af erhvervsejendomme. Derfor forventer vi i Blue Capital de kommende år at etablere solcelleanlæg på mange af de detailejendomme, vi administrerer – til gavn for lejere, for investorer og for hele Danmark.

PODCAST

MEST LÆSTE