De mange nye lejeboliger, der er skudt op – som her i Ørestad – sætter nu sine tydelige spor i statistikkerne. Foto: Flickr. / Jens Cederskjold

Det mest almindelige i Danmark er stadig at bo i eget parcelhus. Men over de seneste ti år er næsten alle nye boliger enten etageboliger eller rækkehuse og lignende, og de fleste af dem er lejeboliger. Også på andre måder fylder de professionelle ejendomsselskaber mere i boligmarkedet nu, end de gjorde førhen.

Den netop overståede valgkamp har været usædvanlig på den måde, at boligpolitikken ikke har fyldt noget særligt. Normalt har partierne ellers kappedes om at tækkes de mange ejere af særligt parcelhuse, som præger det danske boligmarked. Måske er sammenfaldet tilfældigt, men faktisk er der sket en forandring, så Danmark ikke helt så meget er boligejernes land, som det har været. Det konstaterer ejendomsmæglerkæden Estate på baggrund af beregninger på nye tal fra Danmarks Statistik. Lejeboligerne – og dermed professionelle ejendomsselskaber – fylder altså markant mere i landskabet, end de gjorde for ti år siden. Ifølge Estate var der i 2010 3,2 mio. danskere, der boede i ejerbolig. Frem til 2020 steg det tal kun med ca. 25.000. Derimod kom der over de samme ti år 400.000 nye lejere til, så der nu er ca. 2,4 mio. af dem.

”Det handler i høj grad om økonomi,” fastslår Thomas Hovgaard, presseansvarlig i Estate. 

”Efter nedturen i 2008 blev reglerne for at optage boliggæld strammet gevaldigt op for at minimere, at boligejere i forbindelse med økonomiske nedture kom i uføre, og de regler har utvivlsomt gjort det mere oplagt at blive lejer fremfor boligejer for et stort antal danskere, der hellere ville have været boligejere,” siger Thomas Hovgaard, der forudser, at udviklingen vil fortsætte – især hvis vi på længere sigt skal vænne os til en højere inflation, end den vi havde frem til sidste år.

Investorer køber parcelhuse
”Der er ikke noget, der tyder på, at udviklingen vil vende lige foreløbigt. Og med den aktuelle situation med stigende renter og inflation kan udviklingen endda blive forstærket. Boligpriserne er steget uforholdsmæssigt meget de sidste par år, hvilket samtidig gør det vanskeligere for førstegangskøbere at komme ind på boligmarkedet,” siger Thomas Hovgaard.

Helt parallelt med, at lejerne fylder mere i forhold til ejerne, gør etageboliger og lignende det også i forhold til parcelhuse.Bestanden af parcelhuse er over de ti år øget med et par procent. Men rigtigt mange af dem er nu lejeboliger. I runde tal er 300.000 i dag lejet ud – 100.000 flere end for ti år siden. Til sammenligning er 2,7 mio. parcelhuse beboet af ejerne; lidt færre end for tid år siden. Antallet af etageboliger er derimod steget med 19 pct. Ca. hver tiende af de 300.000 nye etageboliger ejerlejligheder, mens de resterende lejes ud. 

Kilde til grafik: Estate og Danmarks Statitstik

PODCAST

MEST LÆSTE