Sponseret indhold

Lovforslaget om betingede byggetilladelser kan få konsekvenser for udviklingen af byrum og antallet af nye boliger. Derfor mener EjendomDanmark, at lovforslaget bør genovervejes.

Indenrigs- og Boligministeriet har for nyligt haft et lovforslag i høring, som vil ændre i byggeloven, så kommunerne fremover har mulighed for at anvende betingede byggetilladelser i den lokale byplanlægning. Det vil med andre ord sige, at nybyggeri først vil kunne få byggetilladelse, når der er indgået en aftale med et almennyttigt boligselskab om at opføre de almene boliger, som kommunerne har planlagt. Bliver lovforslaget en realitet, kan det have store konsekvenser for byudviklingen – særligt i de større danske byer – og ikke mindst for, hvor mange nye boliger der opføres. Derfor mener EjendomDanmark, at man bør overveje, om det er en god idé at ændre lovgivningen på området. 

Maksimalpriserne er den egentlige udfordring
Ejendomsselskaber og investorer vil gerne være med til at sikre, at der bygges almene boliger, men lige nu står maksimalpriserne i vejen for, at de opføres, og de er årsagen til, at flere almene byggeprojekter står stille. 

”Særligt i de store byer, hvor det er attraktivt at bosætte sig, spænder maksimalpriserne ben for, at almene boliger opføres. Det er simpelthen ikke muligt at købe en byggegrund og opføre en ejendom til den pris, som et alment boligbyggeri må koste,” forklarer Jan Ellebye, PA-chef i EjendomDanmark.

Han påpeger derfor også, at lovforslaget rammer skævt og alene vil bremse byudviklingen fremfor at løse den reelle udfordring. Hvad der derimod kan have en positiv indvirkning på opførelsen af flere almene boliger og afhjælpe problemet, er Indenrigs – og boligministeriets nylige beslutning om at regulere maksimumbeløbet ekstraordinært med 5,5 pct. Desuden vil almene byggeprojekter af en vis størrelse kunne få godkendt anskaffelsessummer, som er op til 20 pct. over maksimumbeløbet. 

”Lovforslaget om betingede byggetilladelser bliver i princippet overflødigt. Gennemfører man det, skaber man alene et usmidigt boligmarked, hvor nybyggeri, som er afgørende for samfundsudviklingen, forsinkes eller forhindres uden grund. Det skaber ikke flere almene boliger, da årsagen til, at de ikke opføres, langt fra er manglende vilje, men usammenhængende økonomi,” uddyber Jan Ellebye.

Et bredt boligudbud kræver fleksibilitet
Det er er stort samfundsbehov for flere boliger i og omkring de store danske byer, hvor det er nødvendigt at øge antallet af boliger og imødekomme danskernes boligbehov på tværs af både boligtype og pris. Hvis man gør andet boligbyggeri betinget af alment boligbyggeri, så er det med til at fjerne den fleksibilitet, det kræver at skabe et alsidigt boligmarked.

”Forslaget kan blive en hæmsko i forhandlingerne mellem kommunerne og investorerne i udbygningen af storbyerne. Der bør i højere grad ses på finansieringen af de almene boliger og de generelle udfordringer med byggesagsbehandlingen, hvis vi skal sikre en effektiv og varieret bebyggelse i storbyerne,” lyder opfordringen fra Jan Ellebye. 

PODCAST

MEST LÆSTE