Sponseret indhold

På trods af at der med 5G skrues voldsomt op for hastigheden af vores mobilnetværk i disse år oplever mange at deres mobilforbindelse ikke bliver bedre – og i flere tilfælde endda langsommere.

Skrevet af; Jakob Stoumann, Hub Director PropTech Denmark 


Dette hænger sammen med, at 5G netværk har det særdeles svært i mange bygninger. Og at de samtidigt får det sværere i takt med at klimaskærme og energi- og ventilationssystemer udbygges.  

De nye mobilnetværk er en lille revolution  
Telebranchen er pt. i gang med at udrulle det helt nye 5G mobilnetværk i Danmark. 5G er egentlig bare en forkortelse for ’5. generations’ mobilnetværk og er en afløser for tidligere generationerne mobilnetværk – 3G og 4G, som er de dominerende i Danmark og det mest af verden i dag. 5G bør dog langt fra betragtes som blot endnu en opgradering af mobilnettet. Der er nærme tale om en lille revolution. 5G netværk er nemlig op til 100 gange hurtigere end 4G. Det betyder i praksis at mange mennesker vil opleve, at det nye 5G netværk er mindst lige så hurtigt og nogle gange hurtigere end den wifi forbindelse, de har derhjemme eller på arbejdspladsen. Udover hastigheden er forsinkelserne på 5G også minimale. På det nuværende 4G netværk oplever mange en forsinkelse, som også kaldes ping, på omkring 20 ms, mens det nye 5G netværk vil kunne have en forsinkelse på blot 1 ms. 

5G åbner enorme muligheder – også for ejendomsbranchen 
Alt dette gør, at 5G åbner en helt ny verden af muligheder. Først og fremmest bliver det nu endnu lettere at sende og modtage meget store mængder data på vores mobile enheder, når vi er på farten. I praksis betyder det, at vi eksempelvis vil kunne tilgå levende billeder og live streams i høj kvalitet og anvende selv meget store og komplekse cloudbaserede software programmer helt uden at være koblet op på wifi. Mulighederne for at kunne få selvstyrende enheder som robotter, droner og biler til at fungere i praksis beror også på tilgængeligheden af 5G netværk. 

Også for ejendomsbranchen åbner 5G meget helt nye muligheder. Mange bygningsstyringssystemer vil kunne anvende de lynhurtige 5G forbindelser til at kommunikere med brugere, sende realtime data til facility managers osv. Samtidigt gør 5G netværket det lettere for facility managers, montører og andre ejendomsservicefolk at tilgå og anvende digitale værktøjer, systemer og samarbejdsplatforme og tilgå bygningers digitale tvillinger uden først at skulle sikre sig, at de har adgang til hurtigt og sikkert wifi. Særligt i meget store bygninger som storcentre, hoteller, banegårde, lufthavne og andre ejendomme med stor daglig gennemstrømning af mennesker, vil 5G betyde store forbedringer, da wifi-løsninger ofte kommer til kort her. 

Det bliver ejendomsbranchens ansvar at få rullet 5G forbindelserne helt ud til slutbrugerne 
Udfordringen med 5G signalet er, at det grundet de høje frekvenser, som er gode til at bære store mængder data, har kortere rækkevidde og er væsentligt mere følsomme overfor fysiske barriere end de tidligere generationers mobilnetværk. Dette er selvsagt en stor udfordring i vores bygninger. Samtidigt har den stigende brug af stål, beton, tre-lags vinduer, solafskærmning og mineraluldsisolering gjort livet sværere for mobilsignaler.  

I mange bygninger, vil der derfor være brug for at få lave kortlægninger af mobilsignal med efterfølgende opsætning af signalforstærkere de rette steder. Efterhånden som 4G udfases og der i store områder, særligt i byerne, kun vil være 5G netværk til rådighed, vil der i mange bygninger være meget svagt eller intet mobilsignal, hvis der ikke gøres noget ved problematikken.  

Og her er det uhyre vigtigt for bygningsejere og bygningsdriftere at fortså, at det i sidste ende er deres ansvar at sikre tilstrækkeligt mobilsignal inden i deres bygninger. Teleselskaberne ansvar er kun at bringe signalet hen til og mellem vores bygninger. Som bygningsejer skal man dog stadig ansøge om lov til at opsætte mobilsignalforstærkere. Og disse er ikke altid den optimale løsning, da de i nogle tilfælde kan give forstyrrelser på mobilnettet. Energistyrelsen har derfor i samarbejde med repræsentanter fra byggebranchen og telebranchen netop udarbejdet en vejledning, der beskriver forskellige metoder til at sikre den indendørs mobildækning. Ved nybyggeri kan det økonomisk bedst betale sig at medtænke tiltagene fra start, men der er også en række forskellige metoder, der kan anvendes i allerede eksisterende bygninger. 

Får man som bygningsejer ikke styr på 5G forbindelserne i ens bygninger risikerer man ikke alene at gå glip af nogle af de fordele og muligheder som 5G åbner ift. at digitalisere og effektivisere driften af ens bygning. Mange lejere, om det er i kontorer eller boliger, vil som udgangspunkt forvente at have fuld adgang til 5G, når de opholder sig i en bygning.  Dermed kan manglende adgang til 5G-netværk hurtigt kunne blive en showstopper for ny-udlejning – eller utilfredshed blandt de eksisterende lejere.    

Proptech er en sammentrækning af ‘property technology’. Som begreb dækker det over de mange nye løsninger og teknologier, som både understøtter ejendomsbranchen og med hastige skridt er ved at vende op og ned på den. Det er innovative digitale løsninger og forretningsmodeller, som er med til at gøre de måder vi finansierer, udvikler, driver, anvender, køber og sælger vores ejendomme på mere effektive, hensigtsmæssige, brugervenlige og mere bæredygtige.

Globalt set er proptech i hastig vækst. Sammen med fintech er det et af de områder, der tiltrækker flest investeringer i startups og scaleups netop nu. De seneste tre år er der således globalt set blevet investeret mellem 15 og 20 milliarder US dollars i proptech startups hvert år. Hurtigt voksende proptech-virksomheder som Airbnb, We Company (WeWork), Opendoor, Rentberry, Nextdoor, Flip m.fl. har således for alvor sat proptech på både investorers og politikeres radar verden over. I Danmark har vi også en lang række hurtigt voksende proptech startups som eksempelvis Proper, Estate Tool, LifeX, Good Monday, NorthQ, Ubiqisense, Prosedo og Kameo. Bag navnene gemmer der sig virksomheder som eksempelvis udvikler sensor- og AI-baserede monitoreringssystemer, leverer intelligent databaseret energistyring, tilbyder løsninger som letter kommunikationen og interaktionen mellem udlejer og lejer, gør ejendoms- administration simplere og mere effektiv eller tilbyder nye innovative co-living koncepter.

Udover at gøre processer og trans- aktioner omkring vores ejendomme smartere og mere effektive, er ‘space as a service’ en af de helt store tendenser, som mange af de hurtigst voksende proptech startups er med til at drive. For ejendomsbranchen betyder dette et markant skifte fra ‘blot’ at skulle stille fysiske bygninger til rådighed og indkræve husleje til at skulle udvikle og tilbyde ‘funktionelle rum’ med relevant indhold og aktiviteter, hvor fleksibilitet og brugertilpassede oplevelser og services er kernen i forretningsmodellen.

PODCAST

MEST LÆSTE