PR-foto: Indenrigs- og Boligministeriet.

Filosofisk boligminister: Hvad ligger der i en arbejdsdag?

Det har vakt vrede blandt ejendomsejere, at de kun havde hen over en weekend – fra fredag til mandag – til at komme med høringssvar om det loft over huslejestigninger, som regeringen vil indføre i anledning af inflationen. Folketingsmedlem Heidi Bank fra Venstre fulgte op ved at spørge boligminister Christian Rabjerg Madsen (billedet), præcis hvor mange timer og minutter inden for normal arbejdstid, der var til at udarbejde høringssvar.

Det fik hun ikke meget ud af. ”Indenrigs- og Boligministeriet er ikke bekendt med, at der er en fast definition af, hvad ’normal arbejdstid’ udgør. Arbejdstider er som hovedregel fastsat i overenskomster, og på mange områder er den normale ugentlige arbejdstid aftalt til 37 timer. Dette kan dog variere,” skriver ministeren, som herefter oplistede en række EU-regler, herunder krav om mindst 11 timers hvile mellem arbejdsdagene og mindst et fridøgn om ugen.

”Det er på baggrund af ovenstående ikke muligt at fastsætte generelt, hvad en ’normal arbejdstid’ udgør, og det kan derfor heller ikke entydigt defineres, hvor mange timer og minutter inden for en normal arbejdstid, lovforslaget har været i høring,” konkluderede ministeren.

Han gjorde dog opmærksom på, at nogle havde nået at udfærdige høringssvar – i eller udenfor arbejdstid. Der er indløb 12 høringssvar, og svarene fra brancheorganisationen EjendomDanmark og lejerorganisationen LLO var ifølge Christian Rabjerg Madsen ganske omfattende.

Visualisering: ATP Ejendomme.

ATP Ejendomme og fsb mikser boligformerne i kommende Ørestad-ejendom

Når private bygherrer opfører boliger i København, skal de efter kommunens regler sætte plads af til, at 25 pct. af boligerne på grunden bliver alment byggeri. Det foregår ved, at de almene boliger bliver placeret i egne ejendomme, ligesom lejeboliger og eventuelt ejerboliger har deres egne ejendomme.

Men nu forsøger ATP Ejendomme og det almene boligselskab fsb sig med en anden tilgang: I projektet Kanalgaarden i Ørestad skal de almene boliger være ungdomsboliger, men de skal ikke ligge for sig selv. Dermed skal de fordeles rundt på etagerne, så lejere i private og almene boliger bliver direkte naboer.

”Med Kanalgaarden gentænker vi ideen om, at de almene boliger blot skal være med, fordi lokalplanen kræver det. I dialog med fsb er det lykkedes os at finde en model, som på flere måder understøtter både social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed,” fortæller Jan Johansen, ejendoms- og udviklingsdirektør i ATP Ejendomme, i en pressemeddelelse.

Grundstenen til Kanalgaarden nedlægges her i september. Den kommer til at ligge mellem Royal Arena, Ørestads Boulevard og Kanalpladsen i Ørestad. Der forventes indflytning i 2025.

Det 17.300 kvm. store byggeri skal indeholde 52 almene og 213 private boliger. Også af de sidste er en stor del tænkt som ungdomsboliger, eller som boliger til unge familier. Men der er planlagt med 20 boliger, som er henvendt til seniorer. Endelig er der i stueetagen sat plads af til en dagligvareforretning og en cafe, så området kommer til at ”summe af liv”.

PR-foto: Castellum

Svensk ejendomsaktie får grøn udmærkelse fra Nasdaq

2022 har været hårdt for aktionærerne i de svenske ejendomsselskaberne. De højere renter har gjort finansieringen dyrere og derfor sendt aktiekurserne ned. Men aktionærerne i Castellum fik dog en lille opmuntring i sidste uge, hvor aktien ved en ceremoni i New York fik Nasdaq-børsens officielle stempel som grøn aktie.

Det er yderst tilfredsstillende, at Castellum har modtaget denne udnævnelse set i lyset af, hvor længe og hvor seriøst vi har arbejdet med vores bæredygtighedsmål. Engagementet i virksomheden er stort, og målene er sat højt. Med udnævnelsen af Castellums aktie som grøn, signalerer vi til investorerne, at vi hos Castellum gør en forskel for at løse en af vores største globale udfordringer, og at vi hjælper investorerne med at træffe fornuftige og bæredygtige beslutninger,” udtaler Castellums CEO Rutger Arnhult i en pressemeddelelse.

For at leve op til kriterierne for en grøn aktie skal mindst 50 pct. af omsætningen og 50 pct. af investeringerne være grønne, og mindre end 5 pct. af aktiverne må kunne forbindes med fossile brændstoffer. Castellum har entreret med analysevirksomheden Cicero Shades of Green, der rapporterer, at 60 pct. af Castellums omsætning og 62 pct. af Castellums investeringer opfylder kravene for at blive betragtet som grønne. Selskabet lover, at de grønne ambitioner ikke slutter her.

Castellum har sit udgangspunkt i Stockholm, men ved udgangen af 2021 lå 14 pct. af porteføljen i Øresundsregionen, herunder København, hvor selskabet ejer et større antal kontorejendomme, bl.a. Atrium i Ørestad (billedet).

PODCAST

MEST LÆSTE