PR-foto: Nordicals
Del på facebook
Del på linkedin
Del på twitter

Omsætningen i europæiske logistikejendomme i 2021 blev en halv gang højere end i 2020, selv om også det var rekordår. Det viser en opgørelse fra Savills. Lav tomgang gør det muligt at få høje huslejer og at ”genbruge” eller forældede ejendomme. Vækst i e-handel og forsyningsvanskeligheder skubber på udviklingen. 

Verdensøkonomien går mod en hård landing, og med mindre noget meget positivt sker meget snart, vil få sektorer uden for dem, der var særskilt hårdt ramt under coronakrisen – f.eks. rejsebranchen – notere vækst af nogen betydning i 2022. Men der er undtagelser, og til dem hører opbevaring, altså logistikejendomme. Denne branche stortrives. Det tiltrækker afkasthungrende investorer, og det internationale rådgiverhus Savills har i en ny rapport opgjort, at der i 2021 blev købt europæiske logistikejendomme for 62 mia. euro (ca. 460 mia. kr.). Det var 21 mia. euro mere end året før, som endda også var et rekordår. Ydermere er der ikke tegn på, at investeringerne er aftagende, vurderer Mikkel Andersen, partner i Nordicals København, der samarbejder med Savills. 

Stigende interesse
”Vi forventer på ingen måde at se en opbremsning i aktiviteten i lager- og logistiksegmentet, hverken blandt lejere, entreprenører eller investorer. Der er kun ganske få kvadratmeter på vej i markedet, set i forhold til den meget lave tomgang. E-handlen har ændret logistikmarkedet fundamentalt, og det har givet kraftig medvind til sektoren, både i Danmark og i udlandet. Investorerne er fortsat meget interesserede i at købe, og vi oplever samtidig en stadig stigende interesse for spekulativt byggeri i logistikmarkedet,” siger han.

E-handlen er faldet noget tilbage efter toppen under coronaen. Men den er stadig betydeligt højere end før, og samtidig har en ny faktor medført et stort behov for lagerplads: På grund forsyningsvanskeligheder har mange virksomheder valgt at holde større råvarelagre. Det koster penge, både til renter, husleje og spild, når varer på lageret viser sig ikke at kunne bruges alligevel. Men hellere æde den omkostning end at risikere pludselig ikke at kunne betjene sine kunder, er virksomhedernes ræsonnement.

Kapacitet kan slippe op
Ironisk nok er logistikbranchen selv blandt dem, der kan få svært ved at servicere kunderne. Overalt i Europa har tomgangen været faldende i de seneste år. Det gælder ikke mindst i Danmark, hvor tomgangen ifølge Savills er mere end halveret siden 2015, til nu under 2 pct. Det er ekstremt lavt, når man tænker på, at det til dels er lagres natur at være buffer. For tiden er der ingen plads at rutte med, og opførelsen af nye faciliteter følger også dårligt med, bl.a. fordi det er svært at skaffe byggematerialer hjem.

Mangelsituationen har ifølge Savills sat gang i kreativiteten hos dem, der ejer forældede logistikejendomme – f.eks. ejendomme, som er opført til et specifikt behov hos en virksomhed, der ikke længere skal bruge pladsen. Måske kan sådanne ejendomme i en snæver vending tilpasses til en nye anvendelse. Ejerne af de forældede ejendomme må dog se i øjnene, at deres ejendomme står til at være de første, der bliver til overs, når der på et tidspunkt opstår bedre balance mellem udbud og efterspørgsel efter moderne logistik. 

PODCAST

MEST LÆSTE