Sponseret indhold
Emil brug dette CGI_Dorte_Simonsen_1 (4)
Dorte Simonsen, HR-direktør i CGI Danmark

Det giver muligheder at være en global og succesfuld IT-koncern. Men det forpligter også. ”Vi kan ikke tillade os at læne os tilbage i tilfredshed med, at vi gør det godt,” siger HR-direktøren i CGI Danmark, der er en del af en organisation med 400 lokationer i verden. Det er en fordel i arbejdet med inklusion og diversitet og bestræbelserne på at tiltrække flere kvinder.

Kampen for at tiltrække talenter er i forvejen et stort tema i IT-branchen, og i det lys bliver det blot endnu mere presserende at få rettet op på den skæve kønsfordeling i branchen. Den arbejder man også på at forbedre i CGI Danmark, hvor 27,5 procent af de pt. 388 medarbejdere er kvinder, fortæller HR-direktør Dorte Simonsen.

”Det er først og fremmest nok historiske årsager til den skæve kønsfordeling i branchen. Man har tænkt traditionelt i mange år, når man skulle rekruttere. Men måske har vi heller ikke været gode nok til at fortælle, hvor mange gode, spændende jobs, der findes i tech-branchen i det hele taget.”

CGI har fem store forretningsområder – blandt andet healthcare, som udvikler og servicerer løsninger til sundhedssektoren.

“Flere af medarbejderne i healthcare har en sundhedsfaglig baggrund, men har videreuddannet sig inden for IT. De arbejder med et område, de har en enorm viden om, og de bringer stor indsigt og værdi til vores specialiserede IT-systemer til sundhedssektoren. Vi har en opgave i at fortælle, at der således er mange veje ind i IT-branchen, og at IT-branchen er mange ting. Du kan specialisere dig i én retning og måske blive ekspert, eller måske har du lyst til at gå ledelsesvejen, som vi også tilbyder muligheder for. Det kan også være, at du gerne vil være mere behind the scenes og udvikle løsninger, eller også har du måske lyst til mere kundevendte opgaver, hvor du er ude og hjælpe kunder som rådgiver.”

Søsat mange initiativer
CGI er en global virksomhed med 88.500 medarbejdere. Det er et godt udgangspunkt, mener Dorte Simonsen.

”Når man er en global virksomhed, kommer diversitet i bred forstand i nogen grad lidt af sig selv. Men når vi kigger specifikt på kvinderne, må vi konstatere, at det også er en global udfordring for CGI stadigvæk. Men vi har søsat mange initiativer for at vende udviklingen, og mange flere kommer til.”

Ét initiativ handler om at skabe netværk, hvor kvinder i tech kan dele erfaringer og viden og inspirere hinanden – og potentielle nye kolleger – til at søge nye udfordringer i tech.

”Vi er aktive i forskellige kvindenetværk, både nationalt i Danmark og internationalt, hvor man arbejder med den her problemstilling. Hvordan kan vi tiltrække flere kvinder, og hvordan bliver vi bedre til at gøre opmærksom på de mange spændende muligheder for at arbejde med interessante områder, der har betydning for borgere, virksomheder og samfund? De unge, talentfulde kvinder må ikke bare tro, at det i tech handler om at sidde og kode dagen lang. Der er jo mange forretningsområder inden for IT-branchen, og vi ser kvindenetværk som et vigtigt redskab, både internt i virksomheden i Danmark og på tværs af landene. Det er ret afgørende for CGI, hvis vi skal lykkes.”

Her bliver det også en fordel for CGI, at det er en global koncern.

”At være global er et stort plus, blandt andet ved at unge mennesker, der ønsker at komme til udlandet – enten under studiet eller som nyuddannede – har gode muligheder i CGI, fordi vi har kontorer 400 steder i verden.”

Børn, unge og minoriteter
Både lokalt i Danmark og på globalt plan støtter CGI tiltag, der skal gøre tech mere interessant for børn og unge.

”I Danmark støtter vi IT-Camp for piger, som foregår i Aarhus d. 19.-21. oktober. Det er tre gratis dage med teknologi, design og inspiration for piger, som går i gymnasiet eller har sabbatår. Men der er også relevante initiativer, der har mere fokus på minoriteter og kulturelle aspekter. Det kan handle om, hvordan du tager din plads i virksomheden, og hvordan du gennem en karriere i tech kan udvikle dig personligt.”

Globalt står CGI bag STEM@CGI, der henvender sig til børn mellem 7 og 15 år.

”Programmet er også tilgængeligt i Danmark. Det er gratis og er for alle, der har lyst – private, uddannelsesinstitutioner, fritidsinstitutioner og andre interesserede.”

STEM er den officielle, internationale forkortelse for samlingen af de fire akademiske discipliner science, technology, engineering og mathematics.

Plejer er død
Det forpligter at være en global og succesfuld koncern.

”Selvfølgelig har vi indført en masse tiltag for at blive en rigtig god arbejdsplads. Vi kan ikke tillade os at læne os tilbage i tilfredshed med, at vi gør det godt. Vi er nødt til at følge med udviklingen, og vi skal altid søge at forbedre os. Samfundet og arbejdsmarkedet forandrer sig, og der kommer nye generationer ind i virksomhederne med andre forventninger til os som arbejdsgivere. Vi må kigge indad og spørge os selv, om vi kan blive bedre til at tiltrække dygtige kvinder, også til lederstillingerne. Vi må nytænke måderne, vi arbejder på, hvis ikke de er tilstrækkelige. Vi kan ikke blindt fortsætte med at gøre det, vi plejer, eller som naboen gør, for så får vi de samme resultater.”

Ord skal vælges med omhu
Det er mange faser i rekrutteringsprocessen, som CGI gennemgår og forbedrer i øjeblikket. Det gælder blandt andet udformningen af stillingsopslag og ansættelsesprocedurer.

”Har vi den rigtige ordlyd i vores stillingsopslag? Er de ord, vi bruger, overhovedet ord, der virker appellerende på kvinder?”

Men CGI arbejder også med at udvikle sine ledere til at tænke og handle inkluderende.

”Én ting er, at vi som udgangspunkt i dag har stor diversitet på alle lokationer, og at vi gerne vil tiltrække flere kvinder. Men diversitet og inklusion er jo ikke det samme. Så er vi inkluderende nok som ledere og mennesker? Det er vi måske til en vis grad. Vi er bare nødt til at være mere bevidste om, i hvilken udstrækning vi er det, og på hvilke punkter vi kan forbedre os.”

CGI arbejder derfor også med bias – både de positive og negative fordomme, der kan hæmme en mere inkluderende rekruttering og skabe endnu større diversitet i organisationen.

”Skal du nødvendigvis have en bestemt uddannelse for at lykkes i et bestemt job? Hver leder skal arbejde med sig selv og sine bevidste og ubevidste fordomme. Vi skal udfordre hinanden, så vi ikke gentager os selv, og det gælder både i de eksisterende rekrutteringskanaler og i vores arbejdsmiljø, hvor det naturligvis skal være psykologisk trygt og sikkert at arbejde og vise sit talent.”

Humanistisk DNA
CGI er en canadisk virksomhed, som er børsnoteret, men stadig ejet af familien, der grundlagde den. Ifølge Dorte Simonsen er CGI præget af en meget humanistisk tilgang, som også er noget af det, der har tiltrukket hende selv.

”Vi er en meget stor og ambitiøs virksomhed, men der er et humanistisk DNA, som gennemsyrer virksomheden og måden vi omgås hinanden på. Der er fokus på det enkelte menneske, og at vi skal behandle hinanden ordentligt. Man kan mærke, at den ordentlighed er vigtig for virksomheden. Det gælder også behandlingen af vores kunder, samarbejdspartnere, aktionærer og andre interessenter.”

CGI har også et aktieprogram, der er målrettet alle medarbejdere i virksomheden. I Danmark er 98 procent af medarbejderne medejere af CGI.

”Det er ret unikt for en tech-virksomhed. Du får en følelse af, at det her også er min virksomhed. Det giver et særligt ejerskab, når du investerer i din virksomhed, og den investerer i dig. Vores ordentlighed kommer også til udtryk i den kendsgerning, at vi har indgået overenskomst med fem forskellige fagforeninger for at sikre gode, ordnede forhold for alle medarbejdere.”

Vi har en opgave i at fortælle, at der er mange veje ind i IT-branchen, og at IT-branchen er mange ting.

MEST LÆSTE

CGI er grundlagt i 1976 og er en af verdens største leverandører af konsulentydelser og services inden for it og forretningsrådgivning.  CGI Danmark har pt. 388 ansatte fordelt på hovedkontoret i Ballerup samt kontorer i Aarhus, Aalborg og Kolding.

Se mere på www.cgi.dk