Sponseret indhold

KPMG i Danmark bugner med kvinder, der udvikler nogle af verdens mest avancerede teknologiske løsninger, der har perspektiverne til fundamentalt at forandre vores hverdag. Tæt på hver tredje medarbejder i KPMG’s NewTech-afdeling er kvinde og i denne artikel kan du møde fire af dem.

Kristine Waldal Olsen:
Hvis man vil være med til at forme fremtiden, skal man forstå og arbejde med ny teknologi. Derfor er jeg bl.a. ansvarlig for at drive vores arbejde med blockchain-teknologi. Blockchain har potentiale til fundamentalt at ændre måden privatpersoner og virksomheder udøver tillid til hinanden på. Vi ser helt nye muligheder for sporbarhed, kontrakter og transaktioner imellem aktører, der vil spare tid, optimere risikohåndtering og sænke omkostninger. Men det er også en teknologi, der er ret ny, og implementering af den vil kræve meget af mange virksomheder. 

Derfor oplærer vi beslutningstagere i teknologien, og supporterer dem derefter I at identificere gode use-cases i deres processer. Når det er gjort, er målet at gennemføre kontrollerede pilotprojekter for at sikre, at teknologien er den rette til at løse den gældende problemstilling. Det er nemlig ikke en pointe i sig selv at sætte en given teknologi i spil, hvis ikke det giver mening. I stedet for at lede efter et problem, man kan løse med blockchain, skal man analysere et problem og bruge den teknologi, der bedst løser problemet. 

Sacha Bastian:
Forandring, udvikling og nye opdagelser har altid fascineret mig. Noget af det, der forandrer vores verden allermest er nye teknologier, hvorfor mit indre kompas og nysgerrighed naturligt har ledt mig mod det felt. Specielt demokratisering af teknologi, altså at folk med relativt få ressourcer kan skabe geniale påfund, synes jeg er spændende og livsbekræftende. Bevares, der er udviklet og opfundet meget der ikke burde have set dagens lys, men uden fejl kommer vi ingen vegne – hvilket også er en del af charmen ved faget. 

Med næsten uendelige anvendelsesmuligheder eksisterer der en risiko for, at teknologien bliver misbrugt, anvendt uetisk eller er til direkte skade for individer og samfund, hvad end, det er intentionelt eller ej. Derfor har jeg stort fokus på governance og ansvarlig anvendelse af kunstig intelligens, for at sikre at de systemer, der udvikles i dag, udvikles efter en præmis, som vi også kan leve med i morgen. Regulering af området er på vej, men i et felt, der udvikler sig eksponentielt, er det svært for lovgivningen at følge med. Det prøver vi at hjælpe virksomheder med at forberede sig på og navigere i. 

Anne Kirstine Knudsen:
Jeg har altid været meget nysgerrig på, hvordan ting og verden fungerer, og derfor endte jeg med at studere fysik på universitetet, hvor jeg blev interesseret i kvantemekanik og kvanteteknologi. I KPMG er jeg endt et sted, som er bindeled mellem forskning og erhverv, og mine arbejdsopgaver spænder bredt: fra tekniske opgaver som at implementere modeller på kvante-inspireret software og faktiske små, tidlige kvantecomputere til uddannelse af virksomheder i kvanteteknologi. 

I et samfund, der digitaliseres mere og mere kan klassiske computere ikke følge med ift. krav omkring data-mængder og hurtigere løsninger – her kan kvantecomputeren blive afgørende. Kvantecomputere kan for eksempel simulere banebrydende og komplekse molekyle- og proteinstrukturer i medicinalbranchen eller løse komplekse problemer ift. optimering af energi-ressourcer. Kvanteteknologi skaber også muligheder for mere sikker kryptering, hvilket har stor interesse i telekommunikations- og finanssektoren. For at kunne benytte sig af disse muligheder, er det vigtigt at virksomheder og statslige organisationer bliver udannede i og bekendte med kvanteteknologi allerede nu, og det er der, hvor KPMG kommer ind i billedet.

Valeria Bega:
Jeg har altid været en meget nysgerrig person, der aldrig har sagt nej til en udfordring, hvilket har været én af grundende til at starte en karriere indenfor machine learning. Her får jeg også lov til at udvikle løsninger, der gør en reel forskel for de enkelte virksomheder og samfundet som helhed. 

Vi er netop blevet færdige med at bygge en machine learning-løsning, der optimerer skibes brændstofforbrug og minimerer deres CO2-udslip. Løsninger baseret på AI og machine learning kan hjælpe både den danske og globale shipping-industri med at nedbringe CO2-udslip, og derfor bliver disse teknologier afgørende for at kunne løse de voksende bæredygtighedsmålsætninger. AI og machine learning giver nemlig virksomheder mulighed for at blive grønnere og mere effektive igennem analyseredskaber, der kan forudsige og foregribe forskellige scenarier. Sådanne løsninger kan også hjælpe med at reducere energiforbrug, mindske produktionspauser eller optimere lagerplanlægning.

MEST LÆSTE