Margrethe Vestager, EU-kommissær for konkurrence og formand for ’Kommissærgruppen Europa Klar til den Digitale Tidsalder’.

Når en sektor som tech har så stor indflydelse på sine brugeres og alle borgeres liv, er det vigtigt, at sektoren selv afspejler sine brugere og består af forskellige mennesker med forskellige baggrunde og takes på, hvad de har med at gøre, mener EU’s kommissær for konkurrence og Europas digitale fremtid, Margrethe Vestager.

Som EU-kommissær for konkurrence personificerer Margrethe Vestager jævnligt EU-landenes opmærksomhed på – og måske også modstand imod – multinationale techvirksomheders forretningsmodeller og indflydelse på borgeres privatliv og rettigheder. Samtidig er Margrethe Vestager formand for ’Kommissærgruppen Europa Klar til den Digitale Tidsalder’

Den står med andre ord på tech en stor del af arbejdsdagen for den danske EU-kommissær, og udfordringen med at få flere kvinder ind i tech-industrien er et fast tema på den danske EU-kommissærs agenda. Det er der gode grunde til – både kvantitative og kvalitative:

”Helt lavpraktisk er der jo et fuldstændig vildt behov for mennesker, der har kompetencer inden for teknologi. Det er der på mange forskellige områder, og der vil blive ved med at være en kæmpe efterspørgsel. Det er inden for cyber security, forskning i kvantecomputere, udvikling og implementering af software, virksomheders udvikling af nye forretningsmodeller og meget, meget andet. Vi har brug for at rekruttere mange flere mennesker til tech, og der er stadig et stort og uprøvet potentiale blandt kvinder, som kun udgør 17 procent af medarbejderne i den europæiske tech-sektor,” siger Margrethe Vestager.

Tech former vores fremtid
De kvalitative grunde handler ifølge Margrethe Vestager om, at tech mere end nogen anden sektor former vores fremtid. Derfor kan vi heller ikke se passivt, til at der er så stor en skævhed i kønsfordelen i en industri med så stor indflydelse på alles liv.

”Bare tænk på diskussionen i Danmark om, hvad der sker med den offentlige sektor, når den bliver digital. Hvordan kommer man i kontakt med den, hvad skal man kunne, hvad skal man gøre, hvilke gadgets skal man have? Hvis en sektor på den måde har så stor indflydelse på sine brugeres liv, er det vigtigt, at sektoren selv afspejler sine brugere og består af forskellige mennesker med forskellige baggrunde og takes på, hvad de har med at gøre.”

Margrethe Vestager mener, at vi som borgere og samfund bør være lige så optaget at diversitet i tech-industrien, som vi er, når det gælder Folketinget.

”Hvis Folketinget var sammensat på samme måde som tech-sektoren, ville vi ikke kunne leve med det. Hvis der er alt for mange mænd på tinge, er det et problem for os, og vi vil også gerne have flere generationer repræsenteret, for de nye love, Folketinget laver, skaber fremtiden for os alle sammen. Tech laver ikke lovgivning, men former den måde, vores samfund fungerer på, og derfor skal der selvfølgelig være endnu flere kvinder.”

Udviklingen skaber nye roller
I Danmarks tilfælde vil større diversitet også understøtte vores arbejde for at bevare og styrke vores høje grad af digitalisering.

”Danmark er kommet langt, når det gælder digitalisering, men vi har også været i gang længe. Man skal være opmærksom på, at man ikke bliver overhalet af nogen, der har latecomer-fordele ved ikke at have en arv og et system, der måske begrænser dem. Når man kigger ordentligt efter i Danmark, har vi jo været nødt til at bruge lidt gaffatape her og der for at få det hele til at spille, fordi vi har nogle ældre grundsystemer. Vi skal blive ved med at udvikle arkitekturen, så det bliver attraktivt for stadig flere at deltage i arbejdet.”

”Det er noget andet at kode og være programudvikler i dag end for bare fem eller 10 år siden. Teknologien er meget mere modulær i dag. Du kan noget andet med software i dag, og der er mange flere roller i branchen. Det er vigtigt at tech-industrien får udvidet sit begreb om, hvilke roller, vi skal have udfyldt, når vi er så digitaliserede, som vi er.”

Code weeks gør det ikke alene
Hvad skal tech-sektoren og det samfund, den er en del af, så gøre for at få en mere balanceret rekruttering og besættelse af stillinger i tech-sektoren?

”Vi siger altid, at vi må begynde i folkeskolen, og det er selvfølgelig rigtigt. Men vi har ikke rigtig tid til at vente på resultaterne af det arbejde. Der skal meget mere til. Men det er positivt, at blandt andet idéen om code weeks i den ene eller anden form, hvor børn og unge mødes for at kode, bygge robotter og få ting til at spille, nu har spredt sig til hele Europa. Men vi skal også sikre, at der er et tilstrækkeligt antal studiepladser, når børnene bliver unge og skal til at uddanne sig.”

Nye folk fra andre felter
Men der kan også gøres mere for at rekruttere flere voksne, kvindelige medarbejdere til tech på kort sigt, mener Margrethe Vestager.

”Vi har brug for, at virksomhederne er åbne over for at tage nye folk, der kommer fra andre fagfelter, men har en interesse for teknologi. Der skal skabes nogle forløb, hvor disse mennesker sluses ind i tech gennem learning by doing og god gammeldags sidemandsoplæring, og så skal der bygges nogle kurser ovenpå, så de også får den formelle kompetence. Det tror jeg vil blive en meget vigtig og effektiv tilgang, netop fordi det at arbejde med teknologi bliver et bredere og bredere felt, i takt med at alle sektorer bliver digitaliseret. Der er tech i landbrug, transport, sundhed, energi og i hele den måde, vores industri fungerer på. Det giver super god mening at få mennesker ind med en anden faglig baggrund, men med en interesse for og lyst til tech.”

Rollemodeller og synlighed
Tech-virksomhederne har selv bolden. Det er dem, der kan skabe den største forandring på kortest tid, mener Margrethe Vestager, og hun bakker fuldt op omkring de to tiltag, der går mest igen i tech-sektoren: rekrutteringsprocesserne skal være mere åbne for diversitet, og flere kvinder på leder- og mellemlederposter samt i faglige nøgleroller kan tjene som rollemodeller for andre kvinder, der får nemmere at se sig selv have en fremtid i det miljø.

”Virksomhederne må ikke vente på, at andre løser det her problem, for det vil tage alt for mange år. Så det er fint, at de selv tager affære. Det er også en god pointe at vise, at man godt kan være rollemodel uden at være CEO med de sværeste uddannelser fra de mest berømte universiteter. En dygtig ingeniør, der er mellemleder eller er ekspert på sit felt, er en super rollemodel. For der er jo allerede kvinder i tech, og jo større synlighed, der er omkring, at det faktisk er tilfældet, jo mere attraktivt bliver det også for andre kvinder.”

Diversitet gavner alle
Og så peger Margrethe Vestager på et positivt aspekt af arbejdet med diversitet, som kan være lidt overset:

”Der er jo det med diversitet, at det også gavner de mennesker, der er i tech-industrien i forvejen. Det hjælper dem, om man så må sige, til i højere grad at se sig selv ikke som en del af en gruppe, men som et individ og en medarbejder, der også har et selvstændigt ansvar for at være, den man er, i de her udviklings- og innovationsprocesser, som kendetegner tech. Jeg plejer at sige, at ligestilling og diversitet er lige så vigtigt for det flertal, som allerede er der, som det er for dem, der er underrepræsenteret, men som kommer ombord.”

Vi siger altid, at vi må begynde i folkeskolen, og det er selvfølgelig rigtigt. Men vi har ikke rigtig tid til at vente på resultaterne af det arbejde. Der skal meget mere til.

MEST LÆSTE