Sponseret indhold
André Rogaczewski, CEO i Netcompany

Når al offentlig post fra den 30. november kan læses på platformen mit.dk, som er udviklet af Netcompany, er det med visionen om at gøre det let og ligetil at handle på digital post fra virksomheder, myndigheder, organisationer og sundhedsvæsen. Borgerne kan se frem til at kunne betale regninger, booke tider, afgive samtykker, signere dokumenter, og meget andet, samme sted, som den digitale post læses. Platformen giver virksomheder, organisationer, praktiserende læger og tandlæger i Danmark mulighed for at kommunikere sikkert og direkte til alle borgere via mit.dk, som lever op til de strengeste krav for sikker digital kommunikation.

30. november går mit.dk i luften og giver danskerne en ny platform til modtagelse af digital post. Og allerede i det ordvalg er der sket en forsimpling, for idéen med den nye platform er netop, at den skal motivere offentlige og private virksomheder, der benytter mit.dk, til at se borgerne som andet end blot passive modtagere af information, som borgerne derefter skal handle på via andre digitale sammenhænge. Nyskabelsen med platformen mit.dk består i, at de handlinger, som post fra offentlige myndigheder eller private virksomheder, der benytter tjenesten, lægger op til, kan udføres inden for samme platform, som posten åbnes i.

mit.dk er udviklet af Netcompany og godkendt af Digitaliseringsstyrelsen til at vise al, både historisk og fremtidig, digital post fra det offentlige, når næste generation digital post (NgDP) rulles ud senere i år. Platformen mit.dk kan dermed samle digital post på tværs af det offentlige og private aktører og skaber altså et reelt alternativ til e-Boks for virksomheder, sundhedsvæsen, organisationer og borgere, der tror på, at mit.dk bliver fremtidens digitale platform for post og kommunikation mellem borgere, erhvervsliv og myndigheder. 

Et stort skridt videre
e-Boks så dagens lys i 2001 og revolutionerede dengang fremsendelsen af post fra det offentlige til borgerne.

”Grundideen med e-Boks var at tage det fysiske brev og gøre det tilgængeligt digitalt. Det var en rigtig tanke i et historisk perspektiv. Men i praksis er der stadig kun tale om, at det fysiske brev er blevet erstattet af et digitalt brev på skærmen. Derfor bruger vi nu potentialet i digitaliseringen til at føre udviklingen et stort skridt videre og åbne op for reel interaktivitet i kommunikationen mellem borgere, myndigheder og virksomheder,” siger CEO i Netcompany, André Rogaczewski.

Noget vi skal forholde os til
Meget af den digitale post, vi modtager i dag, lægger op til, at vi skal foretage yderligere digitale handlinger, men på andre platforme, hvilket kræver ekstra tid og måske et psykologisk tilløb, før vi er motiverede for at gøre det. Ifølge André Rogaczewski rammes vi derfor stadig af den samme følelse som dengang, vi gik til postkassen og fandt såkaldte rudekuverter med regninger og andre breve, der krævede noget af os.

”I den forstand har digital post ikke ændret meget. Brevet til os afføder stadig et sæt af handlinger, vi skal foretage. Noget, vi skal forholde os til eller reagere på, og som vi ikke altid får klaret med det samme.”

På mit.dk kan borgerne se deres digitale post, når og hvor det passer dem, ved at logge ind på mobil eller computer. Allerede fra starten af 2022 lancerer mit.dk gradvist nye funktioner, så det ud over at læse digital post bliver muligt at betale, signere, booke og chatte via mit.dk

”Netop fraværet af interaktive muligheder i den hidtidige digitale postløsning har gjort, at mange private aktører har valgt selv at kommunikere direkte med borgerne. Det er ikke i sig selv interessant at bruge en løsning som e-Boks til at sende et fysisk brev som pdf, når man alligevel skal have borgerne til at agere i virksomhedernes egne online-universer. I den forstand har virkeligheden overhalet den ellers fantastiske digitale postløsning, vi har haft i Danmark,” siger André Rogaczewski.

Private aktører vil bruge mit.dk
Rækken af private virksomheder og organisationer, der melder sig klar til at benytte mit.dk, er vokset gennem de seneste måneder og tæller i skrivende stund energi- og telekoncernen Norlys, Vismas løn-selskaber, fagforbund som HK, forsikringsselskaber som Topdanmark og GF Forsikring og pensionsselskaber som Industriens Pension og Pension Danmark.

mit.dk samler ligeledes alle privatpraktiserende tandlæger i Danmark, der vil kunne få glæde af mit.dk i dialogen med deres patienter. Og virksomhederne selv spiller en central rolle i at udfolde potentialet i mit.dk, lyder det fra André Rogaczewski.

”Målet med mit.dk er at forbinde det digitale brev med de selvbetjeningsløsninger, som virksomhederne tilbyder kunderne i deres egne onlineuniverser. Det kan være, at et brev linker til chat med en rådgiver eller til et spørgeskema, eller hvad det ellers kan være. Det vigtigste er, at det bliver en sømløs oplevelse for borgerne at klikke sig videre fra brevet og enten gøre noget selv eller få en service, der har stor betydning, for det er jo netop kendetegnede for den digitale post, vi modtager, at den vedrører væsentlige økonomiske eller sundhedsmæssige begivenheder i vores liv.”

Sikker og GDPR-compliant
mit.dk er sikker og GDPR-compliant kommunikation, og det er ikke kun en fordel for borgerne, men også for de mange nye aktører, der vil benytte platformen til distribution af sikker digital post – for eksempel praktiserende læger, tandlæger, fysioterapeuter og psykologer. 

”Der findes mange virksomheder i Danmark, for hvem det er ret dyrt at lave GDPR-compliant kommunikation. Det er måske også meget forlangt af en selvstændig fysioterapeut eller privatpraktiserende tandlæge, at vedkommende skal kunne levere 100 procent garanti for sikker og GDPR-compliant kommunikation med sine klienter. Her tilbyder mit.dk en løsning.”

Sundhed med sammenhæng
Som borger og civil bruger af digital post ser André Rogaczewski selv frem til større integration af den private lægestand, øvrige sundhedstilbud og det offentlige sundhedssystem.

”Den største værdi af mit.dk og dynamisk digital post med interaktion vil opstå, når vi får knyttet noget sammen, som ikke var knyttet sammen før. Jeg tror, at mange borgere kender følelsen af mangelfuld kommunikation mellem forskellige private og offentlige lægeinstanser. Jeg tror, at mit.dk vil skabe en meget stor forbedring for borgere, der har brug for sammenhæng mellem aktører, hvor snitfladerne ikke nødvendigvis er givne på forhånd. Med mit.dk kan vi samle de private og offentlige danske sundhedsvæsen endnu mere, og det samme vil være tilfældet på andre samfundsområder, der har betydning for borgernes liv og hverdag.”

mit.dk til borgerne
Fra 30. november kan alle borgere over 15 år modtage digital post fra det offentlige og en række private virksomheder i mit.dk. Borgerne får nye muligheder for både at læse og reagere på vigtige henvendelser, så de for eksempel kan underskrive aftaler og betale regninger ét og samme sted – i mit.dk. Samtidig opbevares deres dokumenter med personlige og fortrolige oplysninger sikkert.

mit.dk til virksomheder
mit.dk giver virksomheder og organisationer adgang til en ny og moderne digital platform, som gør dialogen mellem virksomheder, sundhedsvæsen, organisationer og borgere levende og let. mit.dk er en åben og fleksibel løsning, som arbejder sømløst sammen med selvbetjeningsuniverser og samler digital post på tværs af det offentlige og det private.

Se mere på www.mit.dk

Det vigtigste er, at det bliver en sømløs oplevelse for borgerne at klikke sig videre fra brevet og enten gøre noget selv eller få en service, der har stor betydning, for det er jo netop kendetegnende for den digitale post, vi modtager, at den vedrører væsentlige økonomiske eller sundhedsmæssige begivenheder i vores liv.

MEST LÆSTE