Sponseret indhold
Thomas Munk, salgsdirektør Regus Denmark

Og så konverterer den høje faste til lave variable omkostninger. Til glæde for både medarbejdere og virksomhed. Typisk er der op imod 75.000 kroner at spare pr. medarbejder årligt (kilde: Global Workplace Analytics)

Allerede inden Covid-19-pandemien for alvor tvang erhvervslivet til at tænke i hjemmearbejdspladser og hybride arbejdspladser, havde hybridtankegangen slået rod i mange progressive virksomheder over hele verden, der opfordrede sine ansatte til at tilbringe en del af arbejdstiden på virksomhedens kontor, og en del af arbejdstiden på et lokalkontor. Enten i virksomhedens eget lokale kontor eller på et kontorhotel. Men pludseligt – i bogstavelig forstand fra den ene dag til den næste – blev det nødvendigt at sende millioner af medarbejdere hjem eller til et eksternt kontor.

”Hybride arbejdspladser er en måde at skabe arbejdsglæde for de mennesker, som får adgang til en sådan. Det ser ud til at holde stik, for fleksibilitet og den hybride arbejdsplads er vejen frem. Jo større virksomheden er, jo mere nervøse er de for at sprænge medarbejdernes arbejdsstruktur til atomer, hvis disse får frit spil til at arbejde overalt. For hvordan vedligeholder man sin virksomhedsidentitet, hvis virksomhedens navn ikke står på facaden? Eller der står ’Spaces’, ’Regus’ eller noget helt tredje. Men det opvejes rigeligt af den fleksibilitet som vi kan tilbyde – ikke mindst på den måde en indgået aftale kan skaleres op og ned i takt med at behovet ændres – sammenlignet med en 10-årig lejekontrakt. Men også muligheden for at flytte lokation, hvis det behov skulle opstå. Med Covid-19 er større samfunds- og erhvervsmæssige ændringer blevet normalen. Det stiller krav til beslutningstagerne og at skabe fleksible, skalerbare arbejdspladser som medarbejderne stadigvæk trives i” indleder Thomas Munk fra kontorhotelkæden Regus, hvis moderselskab IWG (International Workplace Group) allerede på nuværende tidspunkt faciliterer hybride arbejdspladser for flere end 8 millioner mennesker på verdensplan.

Øger produktiviteten
Arbejdsgivere og ansatte opdagede, at de var lige så produktive, hvis ikke mere produktive end før, og virksomhederne opdagede, at deres arbejdsstyrke kunne være lige så engageret, når du udførte deres arbejde fra en hybrid arbejdsplads. Der er nu en klar tendens til at virksomheder skifter til mindre hovedkontorer med et netværk af satellitkontorer eller giver adgang til medarbejderlokationer.

”Det er interessant at vores branche som helhed er kommet stærkere ud af Covid-19 end da vi gik ind i pandemien. Vi har haft kundetilgang hele vejen gennem Covid-19, og det handler naturligvis om flere ting. I forhold til den hybride arbejdsplads handler det om at flere og flere virksomheder har måtte gentænke måden at drive virksomhed på. Den del, som handler om at få medarbejderne til at køre ind til et bestemt kontor hver dag, har erhvervslivet været nødt til at gentænke. I en lang periode fordi medarbejderne helt enkelt ikke måtte komme på arbejdspladsen, fulgt af en lang periode med begrænset adgang til arbejdspladsen. Der er helt enkelt tale om at erhvervslivet i dag dels har behov for plads til nogle medarbejdere i hovedkontoret, mens behovet for at huse andre af medarbejderne ligger andre steder rent geografisk” uddyber Thomas Munk.

Lynhurtig op- og nedskalering
Med indførelse af hybride arbejdspladser flyttes faste omkostninger i form af det antal kvadratmeter som hver medarbejder lægger beslag på, til variable omkostninger i form af leje af et vist (variabelt) antal kontorpladser i et kontorhotel som eksempelvis Regus eller søsterselskabet Spaces

”Et af vore omdrejningspunkter handler netop om fleksibilitet, at man ikke behøver binde sig til en længerevarende kontrakt, men kan tegne helt ned til en måned-til-måned kontrakt for ét eller 100 skriveborde. Det indebærer at en virksomhed eksempelvis indledningsvis tegner sig for 50 arbejdspladser, men hen ad vejen indser at der kun er behov for 25 – på den måde kan virksomheden skalere på meget kort tid” pointerer Thomas Munk.

Et populært valg
Ifølge onlinemediet insights ønsker 72 % af virksomhedslederne i en analyse at introducere hybride arbejdspladser for deres medarbejdere, og under Covid-19-pandemien lød det fra Twitter at deres medarbejdere ikke behøvede komme tilbage på kontoret – nogensinde.

”Faktisk har op imod 50 % af medarbejderne i en større virksomhed udtalt, at hvis virksomheden tvinger dem tilbage på virksomheden fuld tid siger de op. En analyse foretaget før pandemien viser, at 30 % af arbejdsstyrken i administrative stillinger, hvilket udelukker produktionsmedarbejdere, i 2030 vil foregå i et fleksibelt setup. Fordi de kommende generationer på arbejdsmarkedet ikke ønsker at skulle køre til det samme sted hver dag og sidde sammen med de samme mennesker, men ønsker en større fleksibilitet og at man kan arbejde der, hvor det giver mening. Og hvis det giver bedre mening kun at skulle køre eksempelvis 3 km til det nærmeste kontorhotel end 50 km til hovedkontoret er det det man vælger fremadrettet. Os, der pendler på motorvejen hver morgen og hver eftermiddag, har opdaget, at vi lige nu er samme sted som for to år siden: vi sidder i kø og bruger alt for lang tid til at transportere os fra A til B. For to år siden var vi blot irriterede og tænkte at vi manglede større veje; i dag tænker man i stedet hvorfor arbejder jeg ikke hjemmefra eller fra et nærliggende kontorhotel med min bærbære computer?” forklarer Thomas Munk afslutningsvis.

En hybrid arbejdsplads, som fungerer

I Harvard Business Review redegør Jim Keane og Todd Heiser for fire strategier til opbygning af en hybrid arbejdsplads, som fungerer. På overskriftsform handler det om at:

  • Flette den digitale og fysiske oplevelse
  • Vende lukkede og åbne rum
  • Skifte fra fast til flydende
  • Skabe balance mellem ”vi” og ”jeg” arbejder

Den globale pandemi har skabt nye udfordringer og muligheder i næsten alle brancher, og efterhånden som økonomien genåbner, vil konkurrencen være intens. Vinderne vil være dem, der tydeligst forstår deres kunders behov, samarbejder om at identificere flere løsninger, prototyper, itererer og bringer nye ideer til markedet. Den adfærd vil kun ske, når mennesker mødes på den nye, moderne arbejdsplads.

Global forskning fortæller os, at 72% af virksomhedernes ledere planlægger at tilbyde en hybridmodel, og kun 13% siger, at de forventer at mindske deres virksomheds fodaftryk i det næste år, hvilket tyder på, at erhvervslivet fortsat vil udnytte deres arbejdspladser inden for en hybrid arbejdsfremtid.

Det vidste du ikke om Regus
Under en forretningsrejse til Bruxelles i 1989 bemærkede den engelske entreprenør Mark Dixon manglen på kontorfaciliter til rejsende forretningsfolk, der ofte var tvunget til at arbejde fra hoteller. Han blev klar over, at der var et behov for fleksible kontorlokaler, der blev vedligeholdt, var tilgængelige og bemandede. Han grundlagde derfor sit første Business Center i Bruxelles i Belgien

Ideen om at tilbyde arbejdsrumsløsninger på kort og lang sigt er blevet en global succeshistorie, og virksomheden, kendt som IWG plc siden 2011, dækker nu alle kontinenter og alle tidszoner over hele kloden

Åbner mere end 8 millioner mennesker deres bærebare computere på et kontorhotel i IWG-gruppen, som har over 3.300 kontorbygninger i 120 lande med 10.000 medarbejdere, der taler flere end 50 sprog

Læs mere på www.Regus.dk

Jeg er selv et produkt af den hybride arbejdsplads. På mit visitkort står der at min arbejdsplads ligger på Rådhuspladsen 16 i centrum af København, men i praksis kører jeg til det kontor, hvor det giver mest mening for mig at være. Nogle gange sidder jeg og arbejder i en business lounge, andre gange i et mødelokale og atter andre gange har jeg behov for at kunne lukke døren bag mig, og bestiller et kontor på det af vore centre, hvor det giver bedst mening for mig af være

MEST LÆSTE