Sponseret indhold

En ny masteruddannelse på Syddansk Universitet (SDU) forener på unik måde civil og militær cybersikkerhed som en bredt forankret samfundsmæssig udfordring, der ikke kan klares med et teknologisk quick-fix.

I gamle dage var sikkerhed noget stater og erhvervsliv håndterede som en fysisk ting. Men i kraft af at vi er blevet langt mere globaliserede og har fået udvidet antallet af kontaktpunkter helt enormt, er der nu opstået et væld af svagheder, der udnyttes af både kriminelle og andre stater”, fortæller adjunkt André Ken Jakobsson fra SDU. Han underviser til daglig på Master in Intelligence and Cyber Studies (MICS).

Denne globalisering indebærer, at der er kommet nye roller  på frontlinjen: ”Jeg anser Danmark som en hybrid frontlinjestat, hvor cyberdomænet nu står helt centralt, mens udvidelserne af NATO og EU har skubbet den geografiske frontlinje mod øst. Og med nye typer trusler, er der opstået nye ansvarsområder og nye samarbejdskrav mellem private og offentlige aktører – både i Danmark og Rigsfællesskabet, men også internationalt på et niveau, som vi ikke har mødt tidligere. Vi er grundlæggende blevet så forbundne, at sikkerhedstruslen og den hybride trussel er en del af rigtigt mange menneskers hverdag” uddyber André Ken Jakobsson.

Nyt trusselsbillede påvirker alle
Hvor vi tidligere overlod ansvaret for at forsvare os imod udefrakommende trusler til myndighederne, er cybersikkerhed i høj grad nu et anliggende for alle medarbejdere og borgere, og ansvaret for cybersikkerhed er dermed flyttet fra myndigheder og virksomheders IT-afdelinger og ud i den brede offentlighed.

”Der er sket en voldsom udvidelse af de domæner, hvori vi skal forsvare os og angribe – Danmark har jo også en offensiv cyberkapacitet. Det skyldes at vi ikke kan ’nøjes’ med at opretholde et konventionelt forsvar, men også skal håndtere offensive cyberoperationer af forskellig art. Vi har lige fået Zilmer-rapportens ekspertudredning om ”Dansk sikkerhed og forsvar frem mod 2035”, som i overvældende grad fokuserer på de hybride trusler, som vi står overfor. Det er så omfattende, fordi der ikke er nogen grænser for, hvilke typer svagheder en modstander kan udnytte for at gennemføre hybride angreb. Hvad enten det handler om sabotage på Nord Stream gasrørene eller at lukke for varmeforsyningen – værktøjskassen er nærmest uendelig stor. Mange mennesker sidder derfor i dag i stillinger, hvor de har behov for viden om og forståelse for disse trusler og sammenhænge. Det handler MICS overordnet om: at kunne se ind i fremtiden på baggrund af nutidig forståelse og analytisk indsigt” forklarer André Ken Jakobsson.

En velkalkuleret risiko
Enhver form for digitalisering rummer visse svagheder, men de færreste ville nok i dag undvære de enorme fordele, som samfundets og erhvervslivets digitalisering har medført. Imidlertid handler det om at indgå en kalkuleret risiko mellem effektivitet, velfærdsfremgang – og så de introducerede svagheder, der kan udnyttes af andre.

”Men tager man udgangspunkt i den igangværende krig i Ukraine kan man se, at Rusland har forsøgt sig med samme type cyberangreb som i 2015/16, hvor de med held fik afbrudt strømme for tusindvis af ukrainske borgere. Men den gik ikke her i 2022, hvor ukrainerne har fået hjælp af store vestlige virksomheder til at stå imod denne trussel. Så ved at være bevidst om svaghederne kan man imødegå angreb. Men det kræver naturligvis, at man har viden om de større dynamikker, som er i spil” pointerer André Ken Jakobsson.

Vidste du det om Master i Intelligence and Cyber Studies (MICS)?:
Master in Intelligence and Cyber Studies tæller samlet set 60 ECTS-point

  • Uddannelsen kræver en bachelor- eller diplomuddannelse, og mindst to års relevant erhvervserfaring.
  • Uddannelsen er et toårigt deltidsstudie med et stort omfang af onlineundervisning, og den kan tilpasses individuelt og strækkes over 4 år.
  • Uddannelsen har studiestart hvert år 1. september og 1. februar og ansøgningsfrist hhv. 1. december og 1. juni hvert år. Se mere på uddannelsens hjemmeside: https://www.sdu.dk/da/mics
  • Man kan vælge at tage hele uddannelsen, eller ét eller flere fag fra derfra.

Det unikke samarbejde mellem Syddansk Universitet og Forsvarsakademiet sikrer, at både specialisten og generalisten får de nyeste værktøjer med sig ind i arbejdslivet.

Læs mere på www.sdu.dk

Dette unikke samarbejde mellem vores to uddannelsesinstitutioner sikrer en solid forankring i forskningsmiljøerne på både SDU og Forsvarsakademiet (FAK) samt en praksisnærhed i undervisningen, der gør uddannelsen særdeles aktuel og relevant for folk, der dagligt arbejder med cybersikkerhed i både privat og offentligt reg

MEST LÆSTE

Sten Skov Lehnert, der er selvstændig IT-managementkonsulent, har arbejdet over 25 år inden for IT-drift og IT-ledelse, herunder også cybersikkerhed. Han er i færd med at tage MICS-uddannelsen, og han påpeger netop uddannelsens unikke profil: ”Der findes allerede mange gode teknisk dygtige sikkerhedsressourcer og tekniske IT-sikkerhedsuddannelser. Men Master in Intelligence and Cyber Studies fokuserer mere på det styrings- og ledelsesmæssige aspekt f.eks. gennem analyser af mulige scenarier, efterretninger og risikostyring for at kunne være på forkant og for at kunne forbedre virksomhedernes og organisationernes muligheder for at være mere proaktive, fremfor reaktive” udtaler han.