Startupvirksomheden Innolidix vandt accelerationsprogrammet DTU Skylab Ignite i efteråret 2021 (Fotograf: Mikal Schlosser)
Del på facebook
Del på linkedin
Del på twitter

Tænk stort, lær af dine fejl og skaler hurtigt. Det er essensen af DTU Skylab’s mission og en vigtig del af kulturen og aktiviteterne på stedet. DTU’s innovationshub er kendetegnet ved et højt aktivitetsniveau og har siden begyndelsen i 2013 haft vokseværk. 

Takket være en generøs donation fra Den A.P. Møllerske Støttefond blev DTU Skylab i 2020 udvidet og rummer i dag godt 5500 kvadratmeter af værksteder, laboratorier, auditorier og åbne områder som Developer Hall, hvor projekter og startups kan søge om plads og få støtte til at udvikle deres virksomhed. Man kan også få adgang til et bemandet svejseværksted, et GMO-laboratorie, et digitalt lab og et topmoderne FoodLab støttet af Ellab-Fonden, der giver mulighed for at udvikle og teste tværfaglige projekter indenfor bæredygtig fødevareproduktion.

De rammer vil nu og i fremtiden understøtte DTU’s strategiske sigte mod at fremme teknologier for bæredygtig forandring, realisere digitaliseringens muligheder og udvikle Europas bedste ingeniøruddannelse. Faciliteterne kan dog ikke gøre det alene. Et succesfuldt innovations- og læringsmiljø handler rigtig meget om menneskerne og kulturen i huset og de samarbejder, der opstår i krydsfeltet mellem forskning, uddannelse og innovation i tæt interaktion med omverdenen.

Kulturen har været i centrum fra begyndelsen
Direktør for DTU Skylab, Mikkel Sørensen, har stået i spidsen for innovationshubben siden begyndelsen, og gennem hele udviklingen har han holdt fast i, at DTU Skylab er brugernes sted. Ifølge ham er kulturen altafgørende for, at stedet er lykkedes:

”DTU Skylab’s succes kommer af, at vi fokuserer på at opbygge en kultur baseret på nogle af de værdier, der kan bidrage til at stimulere et innovativt miljø: vi tror på åbenhed, at hjælpe og lære af hinanden. Vi tror på, det skal have en smule kant og vildskab, så vi kan være med til at skubbe grænserne for, hvad et miljø som vores kan. Og så tror vi på, vi skal turde være ambitiøse og få de mange fantastiske idéer og teknologier fra DTU’s studerende, forskere og partnere til at skabe en markant impact i samfundet omkring os”, siger Mikkel Sørensen.

Den teknologiske innovationskraft, der skabes i DTU Skylab, skal ud i verden og bidrage til fremtidens bæredygtige samfund, og på samme måde skal samfundets udfordringer bringes til universitetet. Derfor er døren til DTU Skylab altid åben for dem, der har innovation på dagsordenen med en invitation til at henvende sig med problemstillinger, der mangler løsninger på.

Samarbejde om udvikling af bæredygtige løsninger
Bæredygtighed er helt grundlæggende for DTU Skylab’s arbejde med innovation. Et af de store initiativer inden for dette område er Next Generation Water Action (NGWA). I initiativet får over 100 studerende fra Danmark, Indien, Kenya, Mexico og Sydkorea muligheden for at arbejde med bæredygtighedsudfordringer i samarbejde med både danske og internationale virksomheder, myndigheder og organisationer fra vandsektoren. Den danske virksomhed Grundfos beder eksempelvis de studerende give bud på, hvordan man re-designer et hjem, så regnvand kan genanvendes. I en anden udfordring efterlyser Atal Innovation Mission, Indiens flagskibsinitiativ for at fremme innovation, bud på smarte løsninger til forvaltning af vandressourcer, der kan passe ind i Indiens vandinfrastrukturprogrammer.

”Initiativet skal engagere unge studerende i at løse de store klimaudfordringer. Vi trækker på innovation og teknologier fra partnere og universiteter i projektet og engagerer de studerende i at løse konkrete problemer på vandområdet i de deltagende lande. Det giver de unge et stærkt internationalt netværk og en øget interesse i at se en fremtid i vandsektoren”, siger Marie Pollmann-Larsen, der er projektleder for NGWA. 

De studerende i NGWA kommer til at udvikle deres løsningsforslag i en proces med bootcamps, coaching-sessioner og oplæg fra eksperter. Ti projekter får legater til at besøge IWA World Water Congress i København til september, hvor de vil præsentere deres løsninger. 

Teknologi for alle mennesker
DTU Skylab er også projektleder for initiativet Technology Leaving no one Behind, der arbejder med inklusion og tilgængelighed som målrettede aktiviteter indenfor uddannelse, iværksætteri og strategi på DTU. Målet er, at ingeniørstuderende på tværs af fagligheder skal anse inklusion og tilgængelighed som en naturlig udvikling af nye bæredygtige løsninger og leve op til det fundamentale princip bag FN’s verdensmål ”Leave no one behind”. Eksempelvis ved at medtænke og involvere målgrupper med forskellige funktionsnedsættelser i udviklingsprocessen og dermed skabe produkter der fungerer bedre for alle, også kendt som universelt design. 

Fremtidens teknologi skal være social bæredygtig og tage udgangspunkt i et inkluderende menneskesyn med fokus på at udvikle ligeværdige løsninger designet til menneskelig mangfoldighed. Technology Leaving no one Behind er et partnerskab mellem DTU, Bevica Fonden, Danske Handicaporganisationer og Sammenslutningen af Unge Med Handicap.

Forskning i AI og machine learning fører til nye digitale startups
DTU anvender digitalisering som drivkraft for innovation i krydsfeltet mellem traditionelle fagdiscipliner og fremtidens datadrevne teknologier. Sammen med IT-Universitetet, CBS og Københavns Universitet har DTU skabt DTU Skylab Digital, et mødested for digital innovation og startups, der danner rammen om digital udvikling, forskningsprojekter og startups i hovedstadsregionen. DTU Skylab Digital har særligt fokus på kunstig intelligens, udvikling og sikker brug af internetteknologi og udvikling af blockchain som sporingsteknologi.

Et eksempel på en digital startup, der arbejder målrettet med data, er spinout-virksomheden Innolidix, hvor DTU-studerende har udviklet en algoritme, der kan analysere geologiske data fra dronebilleder og ved brug af machine learning effektivisere minesprængninger og udvinding af råstoffer. Virksomheden og deres løsning til præcisionssprængning vandt DTU Skylab’s accelerationsprogram, DTU Skylab Ignite, i november sidste år. To af stifterne bag Innolidix, Seeyar Amiri og Niklas Karlin, der begge læser på DTU, modtog førstepræmien i en sky af guldkonfetti til finalen i DTU Skylab. Præmien, der er doneret af Christian Nielsens fond, vil de investere i en mere avanceret sensor til at tage dronebilleder og bruge til at markedsføre deres løsning:

”Vi har et letter of interest fra en tunnelvirksomhed i Norge. Vores estimat er, at vores AI kan øge effektiviteten med fem procent i en lille- eller mellemstor mine, der kan give besparelser på op til 50 millioner kroner om året,” siger Seeyar Amiri.

Innovation som læringsmetode
DTU er Danmarks største uddannelsessted for ingeniører, hvor mennesker tænker, taler og arbejder sammen på tværs af fagligheder og kulturer.  Alle DTU’s ingeniøruddannelser har innovation som en fast del af pensum. Det er med til at løfte nye idéer og opfindelser fra undervisningslokalerne og forskningslaboratorierne ud i den virkelige verden, hvor de kan skabe nye arbejdspladser og være med til at løse opgaver og udfordringer i samfundet.

Et af de innovative undervisningsforløb, der afvikles i DTU Skylab, er ”Medikoteknisk Prototyping”, der er udviklet med støtte fra Novo Nordisk Fonden af Lektor Emil Boye Kromann fra DTU Health Tech. På kurset bruger de studerende mulighederne for at bygge prototyper til at udvikle deres teknologi. Emil Boye Kromann er ikke i tvivl om, at innovation i undervisningen bidrager til de studerendes læring:

”Innovation kræver, at de studerende udvikler særlige færdigheder og en evne til at styre projekter i den ønskede retning. Jeg fortæller dem ikke, hvordan jeg vil have løsningen skal se ud, jeg siger bare, at jeg vil have den til at fungere. De studerende har meget frihed, så længe de arbejder målrettet på at finde en løsning, der fungerer. Frygtløsheden der kommer fra den tilgangsvinkel, er noget samfundet har brug for; at studerende er i stand til at forstå, hvordan de løser problemer, når de møder dem. Det skaber et vigtigt mindset. Alle kurser burde resultere i, at studerende, udover nye færdigheder, også lærer nye måder at tænke på,” siger han.

I 2021 vandt DTU Skylab sammen med Lars Elbæk, lektor på Institut for Idræt og Biomekanik på SDU, DSEB’s Innovations- og entreprenørskabspris for at have gjort en særlig indsats for at styrke innovation og entreprenørskab i uddannelserne i Danmark. Derudover blev DTU Skylab kåret som ’Best Innovation Hub’ 2021 af European Enterprise Award.

DTU Skylab er DTU’s hub for innovation. DTU Skylab blev mere end fordoblet i 2020 takket være en generøs donation på 80 millioner kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond. Den seneste tilbygning er tegnet af Rørbæk og Møller Arkitekter. Den har som den første bygning på DTU opnået både DGNB Guld certificering for bæredygtighed og DNGB Diamant certificering for arkitektonisk kvalitet.

Som innovationshub på DTU bidrager DTU Skylab til universitetets overordnede mission: At udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet.

Læs mere på www.skylab.dtu.dk

MEST LÆSTE