Sponseret indhold
Caroline Rossé Herrig Simonsen

Hos konsulentvirksomheden Intellishore er diversitet en vigtig del af forretningsmodellen, og udviklingen af kvinder i tech har en vigtig plads på agendaen. Det er ikke en udfordring, der bliver løst hen over natten, men gennem initiativer der har både det korte og lange lys på.

Når man træder ind på Intellishores kontor bliver man mødt af en stor energi. Musikken fylder det åbne kontor, hvor folk er i gang med løse opgaver, der differentierer sig med alt fra digitale strategier, til hvordan man bygger den optimale fremtidige dataplatform – Opgavespektret er bredt og alsidigt. Der er imidlertid også plads til fordybelse i stillerummet Himalaya, tosomhed i Jaipur eller til de store månedsmøder i Pacific, hvor humøret er højt. På tværs af alle lokalerne har vækst i mange år været i fokus og lige så diversitet. Sidstnævnte har især dannet grundlag for det kompetencespænd, som Intellishore kan bryste sig af, siden det blev søsat af de to Founding Partners, Amit Luthra og Sonu Banga for snart 10 år siden.

”Hele vores forretningsmodel er bygget op omkring, at vi arbejder i tværfaglige teams, hvor folk har forskellige baggrunde og kompetencer. Det er grundkernen i vores DNA og giver klart de bedste resultater og dermed mere værdi for vores kunder. Samtidigt fostrer mere læring og udvikling sideløbende med at stille den naturlige entreprenante og nysgerrige sult for vores medarbejdere, da de kan spille hinanden gode. Det har været alfa og omega for os fra dag et, at kollegaer på rejsen havde passion for deres værk og var klar på at arbejde sammen på tværs af kvalifikationer, kompetencer og baggrunde” siger Sonu Banga, Founding Partner i Intellishore.

Som i mange andre virksomheder i IT-branchen er mængden af kvinder mindre end antallet af mænd hos Intellishore, og når det kommer til senior-positioner, er antallet endnu lavere. Dette er en anerkendt udfordring, som der er en klar handleplan for:

“Vi har en ambition om at rykke os på hele diversitetsspektret – både i forhold til køn, baggrund, alder og overbevisning. Et af de fokusområder, der ligger os særligt på sinde lige nu, er at tiltrække passionerede kvindelige tech-profiler til at varetage flere ledende roller – dette er et felt, som vi ydmygt tager de første spæde skridt imod. Det vil sige, at vi forsøger at skabe et attraktivt sted at arbejde og udvikle sig fagligt i samt imødekomme balancen mellem faglige og personlige ambitioner. Vi skal kunne møde folk i forskellige faser i livet, og der skal være en god balance til at udleve både personlige og faglige drømme.” udtaler Amit Luthra, Founding Partner i Intellishore.

Vi skal skabe endnu flere forbilleder
Josephine Kim Mikkelsen har været med på rejsen hos Intellishore i over seks år, hvor hun arbejder med strategi og transformation som led i digitale udviklingsprojekter. Hun ser en vigtig målsætning for at skabe flere forbilleder, som kvinder i alle aldre kan spejle sig i. Dette vil forhåbentligt kunne skabe en positiv effekt på både kort og lang sigt:

”Til dagligt definerer jeg ikke mig selv udelukkende som mit køn, en kvinde, der arbejder i tech, men derimod et individ med et sæt af kompetencer og ambitioner, der udleves og udfordres i et team af ekstremt dygtige mennesker. Diversitet har mange aspekter, og det vigtigste er at have individet i fokus. Når det er sagt, er diversitet, i mit synspunkt, en afgørende faktor for at skabe positive synergier i faglighed, udvikling og ledelsesstrukturer. Derfor står vi med en udfordring, når kun omkring en fjerdedel af alle stillinger i IT-branchen er besat af kvinder. 

Jeg har personligt manglet kvindelige forbilleder i løbet af min stadig unge karriere, hvilket jeg tror, vi skal være særligt opmærksomme på, hvis vi skal have ændret på skævvridningen. Nye initiativer til at imødekomme dette må og skal vægtes højt, hvorfor jeg giver min fulde opbakning til de nye tiltag, som vi lægger for dagen hos Intellishore – jeg vil i hvert fald gøre mit for at kunne være med til at skabe en positiv ændring” lyder det fra Josephine, som er Senior Consultant hos Intellishore.

Hvordan lykkes vi både på kort og lang sigt?
En udfordring som denne lykkes ikke over natten, men lykkes gennem initiativer, der har både det korte og lange lys på. En af de kvindelige Intellishorians der er ambassadør for disse initiativer, er Caroline Rossé Herrig Simonsen, der er Senior Consultant hos Intellishore:

”Der har været en enorm spændende og lærerig debat i de senere år omkring emnet kvinder i tech, og jeg synes, det er ekstremt vigtigt, at vi også gør noget for at følge dialogen op. Min kollega Helle Kogsbøll Leerberg har for nyligt været ude og holde oplæg om sin vej ind i tech, og hun kom tilbage med nogle vildt spændende indsigter i forhold til, hvad vi kan gøre fremadrettet. Blandt andet er jeg blevet gjort bekendt med initiativerne DigiPippi, der skaber et læringsmiljø for unge mennesker, der har interesse for det digitale og ReDi School som er en non-profit IT-skole, der hjælper kvinder med flygtninge eller immigrant baggrund, der vil styrke deres digitale færdigheder. Vi afsøger pt. samarbejdsmuligheder som disse, der kan gøre en forskel for nutiden og fremtiden, for det er i fællesskab, vi virkelig kan skubbe til tingene” siger Caroline. 

Intellishore er grundlagt i 2013 og er et konsulenthus med speciale i data & analytics. De hjælper kunder med at tage bedre beslutninger på et informeret grundlag, og i dag består firmaet af over 50 passioneret data, tech og strategi Intellishorians.

Læs mere på: intellishore.dk

MEST LÆSTE