Lenovo arbejder blandt andet med konceptet Smart Collaboration, hvilket sker i samarbejde med Microsoft. Netop et tæt samarbejde mellem hardware og software er en af metoderne til at minimere risikoen for sikkerhedsbrister.
Den hybride arbejdsplads former fremtiden – også når det gælder datasikkerhed
Morten Holsve Johansen, nordisk teknologichef hos Lenovo

Det at kunne tilbyde en fleksibel arbejdsdag uafhængig af tid og sted er blevet et konkurrenceparameter for virksomhederne, når det gælder om at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Men det stiller samtidig helt nye krav til virksomhedernes it-infrastruktur.

le taler om den hybride arbejdsplads – og langt de fleste producenter af såvel hardware som software har erkendt, at vores arbejdsdag ikke ser ud, som den gjorde for få år siden. Selvfølgelig har Coronakrisen fremmet interessen for at arbejde hjemmefra, men udviklingen var allerede sat i gang. I en stadig mere digital verden handler det nemlig ikke kun om at kunne arbejde hjemmefra, men om at kunne arbejde uanset, hvor man befinder sig.

I gamle dage, som faktisk ikke er ret mange år siden, skulle man spørge chefen om lov, hvis man en sjælden gang skulle have lov til at arbejde fra privaten. I dag er det lige modsat. Hvis ikke virksomhederne kan tilbyde fleksible arbejdsforhold til deres medarbejdere, kan de have vanskeligt ved til at tiltrække den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

De faste rammer er brudt op
”Det siger imidlertid også sig selv, at medarbejdernes øgede krav til at kunne arbejde uafhængigt af tid og sted samtidig stiller krav til virksomhedens sikkerhedsmæssige infrastruktur. Tidligere var det sådan, at det mere eller mindre var virksomhedens fire vægge, der udgjorde de faste rammer, som alle arbejdede inden for. Sådan er det ikke længere. Det siger Morten Holsve Johansen, der er nordisk teknologichef hos Lenovo.

Naturligvis er det stadig den enkelte virksomhed eller organisation, der har det overordnede ansvar for, at datasikkerheden er i orden, men i takt med udbredelsen af den hybride arbejdsplads skal medarbejderne ligeledes i stadig større udstrækning være opmærksomme på at overholde de sikkerhedsmæssige rutiner. Det er i virkeligheden også noget, der i høj grad handler om psykologi.

Integreret sikkerhed i enhederne
”Det skal forstås på den måde, at når vi f.eks. er inden for hjemmets fire vægge, ja så føler vi os trygge. Men netværket er ikke en del af denne tryghedszone, og derfor kan følelsen af tryghed ikke stå alene. Den skal understøttes af et fysisk sikkerhedslag, der muliggør sikker dataudveksling og kommunikation”, uddyber Morten Holsve Johansen. 

Lenovo har taget udfordringen op ved at integrere såkaldt end-to-end sikkerhed i de produkter, der henvender sig til erhvervslivet, hvad enten der er tale om bærbare computere, smartphones eller tablets. Det betyder ganske enkelt, at sikkerheden er designet til at være indbygget i enhederne og dermed er integreret i de enkelte komponenter. Det betyder naturligvis også, at Lenovo stiller strenge krav til, at forsyningskæden lever op til disse sikkerhedskrav.

Sikkerhed fra fabrik til forbruger
”På den måde kan vi desuden sikre, at f.eks. en computers BIOS eller andre funktioner på bundkortet ikke ændres, fra den forlader fabrikken, til den leveres hos slutbrugeren”, forklarer Morten Holsve Johansen videre. Hos Lenovo har man en række procedurer, der garanterer denne sikkerhed, som jo både er i virksomhedens og ikke mindst den enkelte medarbejders interesse.

Naturligvis er der stadig den risiko, at han eller hun trykker på et mistænkeligt link eller åbner en inficeret fil, men selv om det er blevet langt mere komplekst at håndtere it-sikkerheden i det, der er blevet en meget åben verden, er det fortsat virksomhedernes opgave i videst mulige omfang så at sige at tage spidsen af den sikkerhedsbrod, som konstant lurer i cyberspace.

Samarbejde med hele branchen
”Det kan vi som leverandør hjælpe dem med qua den ”Device Protection”, vi integrerer i vores enheder, og i den sammenhæng gør vi naturligvis også god brug af de mange nye muligheder, der eksempelvis ligger i kunstig intelligens. Det handler om hele tiden at være på forkant med de risici, vi møder i hverdagen. Blandt andet ved at vores enheder automatisk kan opdage en trussel og selv gå til modangreb”, tilføjer Morten Holsve Johansen.

Derfor samarbejder Lenovo da også med nogle af verdens bedste sikkerhedsvirksomheder på den front. Men selv om en bærbar computer eller en tablet er sikker i det øjeblik, brugeren får den leveret og tænder for den, vokser træerne ikke ind i himmelen. Enhederne skal løbende vedligeholdes og opdateres, lige som Lenovo naturligvis også samarbejder med softwareindustrien på den front.

Flere kanaler giver øget risiko
Eksempelvis kan nævnes, at Coronakrisen i voldsom grad har øget anvendelsen af videoteknologi til afholdelse af møder, og især brugen af Microsoft Teams er vokset markant. Netop det faktum, at vi ikke alene kommunikerer meget mere digitalt end tidligere, men også gør det ad flere forskellige kanaler, er ligeledes med til at øge risikoen for sikkerhedslækager. Derfor har Lenovo endvidere integreret sikkerheden i eksempelvis deres ThinkSmart Hubs, som er en del af virksomhedens ThinkSmart Office-platform – et sikkerhedskoncept, der er godkendt af Microsoft. Holsve Johansen pointerer samtidig, at det er vigtigt, at det er så enkelt som muligt for brugerne at få styr på sikkerheden. Ja det skal gerne ske helt automatisk og i det skjulte under overfladen.

Data flyder fra enhed til enhed
”Vi skal hele tiden have fokus på at kunne levere teknologi, der er transparent og inkluderende således, at vi ikke på forhånd udelukker nogle brugere”, konstaterer Morten Holsve Johansen. 

Samtidig påpeger han, at det kan tage tid at få dem til at tænke uden for murene, når det gælder datasikkerheden. For mange er det en helt ny verden.

”En af de udfordringer, vi ofte møder, er usikkerhed omkring, hvordan ansvaret skal håndteres. Derfor føler vi, at vi som leverandør har et ansvar for at hjælpe virksomhederne til at agere trygt i den digitale verden. Blandt andet i form af end-to-end sikkerhed. I dag er data jo tilgængelige på en lang række platforme og på en lang række enheder lige fra computere til tablets og smartphones”, slutter Morten Holsve Johansen.

Tallene på bordet
Lenovo har på global basis gennemført undersøgelsen ”The (new) future of work - A global study”. Den rummer svar fra 8.000 ansatte og it-ansvarlige og mere end 4.000 virksomheder fordelt på 14 forskellige lande. Den dokumenterer med al mulig tydelighed, at den hybride arbejdsplads er kommet for at blive.

Således siger mere end 50 pct. af de adspurgte, at de føler sig mere produktive, når de f.eks. arbejder hjemmefra. Cirka 75 pct. giver udtryk for højere grad af jobtilfredshed ved at arbejde hybridt, mens lige så mange pointerer den tid, der er sparet i transport til og fra arbejdspladsen.

Læs mere på lenovo.com

At kunne tilbyde medarbejderne den hybride arbejdsplads er blevet et konkurrenceparameter i kampen om at tiltrække samt ikke mindst fastholde kvalificeret arbejdskraft. Alle undersøgelser viser, at den hybride arbejdsplads er kommet for at blive.

MEST LÆSTE

Lenovo har sin egen sikkerhedsplatform

ThinkShield er en sikkerhedsplatform, der går på tværs af alle Lenovos produkter. Den har fokus på computersikkerhed, identitetssikkerhed, onlinesikkerhed samt datasikkerhed. Blandt funktionerne kan nævnes:

  • ThinkPad PrivacyGuard, der aktiverer beskyttelse af brugerens privatliv ved skærmen med et tryk på en enkelt knap. Brugeren får straks besked, hvis systemet registrerer visuelle hackere. I den forbindelse skal også nævnes ThinkShutter, der er et mekanisk kameradæksel, der kan skydes hen over enhedens webcam.
  • FIDO (Fast Identity Online), der giver enklere og mere sikker godkendelse til logon samt sikre betalinger. Desuden kan nævnes Intel Authenticate Multifactor med samme funktionalitet.
  • Bufferzone, der anvender virtualisering til at inddæmme cyberangreb og isolere dem fra endpoints eller netværk, såkaldt Sandboxing. Hertil kommer Lenovo WiFi Security, der forhindrer brugere i at afsløre oplysninger på netværk, der ikke er tillid til.
  • Keep Your Drive Service, der giver kunderne mulighed for at beholde deres drev samt data, når et drev er blevet udskiftet under garantien. Ligeledes kan nævnes WinMagic, der beskytter data, sikrer overholdelse af regler, optimerer driften og giver adgang til ensartet kryptering i hele virksomheden.