Sponseret indhold

Danske virksomheder kan reducere energiforbrug og CO2-udledning ved at flytte i skyen hos AWS

APP_007 Sweeden Infographic_V7

Af:

Amazon Web Services leverer over 200 cloud computing services til virksomheder og offentlige organisationer i hele verden og i Danmark. Her fortæller virksomheden om, hvordan cloud kan hjælpe kunderne med at mindske klimabelastningen og nå bæredygtighedsmål.

Grøn Tech har talt med Christopher Wellise, director for AWS Sustainability om bæredygtighed og hvad AWS gør for at bidrage til den grønne omstilling og ikke mindst hvad de gør for at hjælpe kunder med at nå deres egne målsætninger for bæredygtighed med cloud.

Hvordan arbejder Amazon med bæredygtighed?
”Hos Amazon Web Services er vi meget optagede af at drive vores forretning så miljø- og klimavenligt som muligt,” siger Christopher Wellise.

”Efter vores opfattelse har vi en forpligtelse over for de samfund, hvor vi driver forretning. Vi leder hele tiden efter måder at gøre vores forretning mere bæredygtig, f.eks. ved at øge effektiviteten, reducere mængden af affald og vokse bæredygtigt,” siger Christopher Wellise.

Amazon har i den forbindelse for nylig offentliggjort et nyt såkaldt corporate Leadership Principle under overskriften “Success and Scale Bring Broad Responsibility”. Det handler om at erkende det aftryk som en forretning af Amazons størrelse har på verden og det ansvar som følger med.

”Amazon begyndte i sin tid med at sælge bøger fra en garage, men nu er vi et stort selskab, og størrelsen forpligter os til at forsøge at gøre en forskel – for hele kloden. Vi bør udvise omtanke i forhold til afledte konsekvenser af vores handlinger og forbrug. Vi skylder lokalsamfund, planeten og fremtidige generationer, at vi gør os umage. Hver dag, når vi står op, bør det være en ambition, at vi denne dag bidrager til at gøre verden bedre, og når vi efter dagens dont går til ro, skal det være med en bevidsthed om, at vi kan gøre det endnu bedre i morgen. Sande ledere skaber mere end de forbruger, og efterlader altid noget større til efterfølgerne end hvad de tog imod til at begynde med,” siger Christopher Wellise.

Konkrete mål for bæredygtighed
I 2019 var Amazon sammen med initiativet Global Optimism med til at etablere The Climate Pledge – et løfte om at indfri intentionerne i Paris-aftalen ti år før tid og blive klimaneutrale allerede i 2040.

”Som led i vores løfte har vi forpligtet os til at anvende 100 pct. vedvarende energi i hele Amazon i 2030, og meget tyder på, at vi når det allerede i 2025,” siger Christopher Wellise.

Indtil videre har flere end 200 selskaber på globalt plan undertegnet The Climate Pledge. En af underskriverne er det store danske energiselskab Ørsted, med hvem Amazon har indgået den største aftale i Europa om køb af elektricitet produceret i havvindmølleparker.

Faktisk er Amazon per 1. december fortsat den største selskabsaftager af vedvarende energi i både Europa, USA og globalt og virksomheden har samlet set øget sit indkøb af vedvarende energi med 40 pct. på bare et år. Kloden over har Amazon annonceret mere end 270 vedvarende energiprojekter. I Europa drejer det sig om mere end 3,7 GW vedvarende energi kapacitet fra store vindmølle- og solcelleprojekter i i lande som Irland, Spanien, Frankrig, Tyskland, Sverige, Finland, Italien, Holland og Storbritannien. Globalt vil disse vedvarende energiprojekter levere mere end 33.700 gigawatt-timer energi årligt, når de er fuldt operationelle, eller hvad der svarer til at forsyne 9 millioner europæiske hjem med elektricitet i et år.

”Vi mener at store selskabsaftaler om køb af vedvarende energi er et vigtigt skridt i vejen frem mod den grønne omstilling,” siger Christopher Wellise.

AWS har desuden en række initiativer under forberedelse om drikkevand. Det handler om at bruge vand mere effektivt og i mindre grad anvende drikkevand i forbindelse med afkøling af selskabets datacentre. Selskabet foretager samlede lokale vurderinger af både vand- og energiforbruget af forskellige konkrete løsninger for nedkøling inden man vælger den mest effektive tilgang. For at reducere både energi- og vandforbruget i mange af vores datacentre, anvender virksomheden direkte fordampende kølesystemer, som overvejende udnytter udeluft til at køle servere. For eksempel betyder det i Irland og Sverige, at AWS i mindst 95% af året ikke bruger vand til at køle sine datacentre.

Bæredygtige services og produkter til kunderne
AWS arbejder kontinuerligt på at effektivisere og nedbringe selskabets energiforbrug og klimaaftryk. Det gælder både brug af avanceret infrastruktur og design af servere, og innovation af metoder, der kan køle selskabets store datacentre på mere bæredygtig vis.

”Vi deltager desuden i udvikling af hardware, der bedre kan indfange energieffektiviseringer. Et konkret eksempel, jeg gerne vil fremhæve, er Graviton3, vores tredje generation chip design baseret på teknologi fra udbyderen ARM, der bruger op til 60% mindre energi end sammenlignelige EC2-instanser til samme performance. Ud over energireduktion tilbyder Graviton3 25% hurtigere hastigheder, hvilket giver øget ydeevne til videnskab, kryptografiske og ML arbejde. Det har vist sig at være et kæmpe fremskridt i forhold til bedre energieffektivitet,” siger Christopher Wellise.

Udover selv at gøre AWS mere bæredygtigt, vil selskabet også gerne hjælpe kunderne med at nå deres bærdygtighedsmål. Ifølge en undersøgelse foretaget af det globale analysefirma 451 Research er AWS cloud infrastruktur op til fem gange mere energieffektiv for europæiske virksomheder end såkaldte enterprise datacentre og lokale server set-up.Undersøgelsen viser, at hvis man flytter hvad der svarer til et typisk computer workload på 1 megawatt fra et mere konventionelt on-site datacenter i Europa til AWS cloud, vil det spare op til 1,079 tons CO2-udledninger per år.

Ifølge undersøgelsen kan europæiske virksomheder reducere ikke mindre end 80 pct. af det energiforbrug, som anvendes på et givent workload på et on-site datacenter, ved at flytte det til AWS cloud. Derudover menes virksomhederne at kunne reducere CO2-udledninger med helt op til 96 pct. når Amazon når sit mål om at indkøbe al elektricitet fra vedvarende energiressourcer.

Undersøgelsen fastslår, at cloud datacentre er mere klimavenlige fordi bæredygtighed er tænkt ind i alle dele af værdikæden. Det hænger sammen med, at for AWS er drift af et datacenter i sagens natur selskabets kerneforretning. For de fleste virksomheder er drift af et datacenter et sekundært led i forretningen, og derfor er virksomhedernes egne datacentre sjældent optimeret i forhold til energiforbrug, CO2-udledninger og bæredygtighed i det hele taget.

”Udover de direkte IT-gevinster,  lavere omkostninger og bedre sikkerhed som AWS cloud kan tilbyde sammenlignet et konventionelt on-site datacenter, har vi en række andre værktøjer i redskabskassen, som kan hjælpe vore kunder med at indfri deres bæredygtighedsmål. 

Det gælder avancerede værktøjer som AWS Lake Formation og Amazon SageMaker, som hjælper kunderne med indsigt i mulighederne for selv at reducere de klimabelastende aktiviteter,” forklarer Christopher Wellise. 

”Lad mig give dig et konkret eksempel fra AWS’ samarbejde med den svenske lastbilsproducent Scania, som ønsker at være en leder indenfor bæredygtig IT. I juni indledte vi et samarbejde, som over flere år skal hjælpe virksomheden med at reducere klimaaftrykket og opbygge bæredygtige IT-løsninger. Sammen med IT-arkitekter fra AWS vil udviklingsfolk fra Scania udarbejde overvågningsmekanismer, dashboards og hundredevis af applikationer såsom CPU-timer per aktiv bruger. Med hjælp fra sådanne KPI’er vil hvert udviklingsteam kunne arbejde målrettet på optimeringer.”

Stiller data til rådighed for videnskaben og beslutningstagere

Amazon stiller klimadata til rådighed for forskere, entreprenører og beslutningstagere for at bidrage til udvikling og implementering af bæredygtige og CO2-reducerende teknologier og tjenester. 

”Vi har lanceret Amazon Sustainability Data Initiative (ASDI) for at hjælpe forskere og innovatører med at få adgang til data, der kan anvendes til at udvikle løsninger på bæredygtighedsudfordringer. ASDI samarbejder eksempelvis med det finske meteorologiske institut om brug af AWS cloudløsninger til brug for vejrobservationer, vejrudsigter, satellitmodeller, klimadata, luftkvalitetsdata og med mulighed for at analysere meget, meget store datamængder i løbet af ganske få minutter. Generelt er initiativet med til at mindske barrierer for at opnå værdifulde indsigter i arbejdet med bæredygtighed. Der er tale om datasæt, der er offentligt tilgængelig for alle,” slutter Christopher Wellise.

FAKTA
Amazon Web Services har i over 15 år leveret cloud computing tjenester til virksomheder og organisationer, og med mere end 200 services og millioner af kunder globalt, har AWS verdens mest omfattende og bredest anvendte cloud udbud. AWS åbnede kontor i Danmark i 2018, og flyttede sidste år til nye kontorer i Carlsberg Byen i Valby i København. Herfra hjælper selskabet  kunder som TV2, DFDS, Lunar, Postnord og Aller Media med at innovere og udnytte de store muligheder i skyen.

Læs mere på www.aws.amazon.com og kontakte det danske kontor her. 

NØGLETAL
Europæiske virksomheder kan reducere ikke mindre end 80% af det energiforbrug, som anvendes på et on-site datacenter, ved at flytte det til AWS Cloud. I tillæg kan virksomheder potentielt reducere CO2-udledninger forbundet med en gennemsnitlig workload med op til 96%, når AWS når sit mål om at købe 100% af sin energi fra vedvarende kilder.

Kilde: Analysefirmaet 451 Research.

Denne rapport [541 Research rapporten] viser det store potentiale, som cloud tilbyder virksomheder i Danmark for at forbedre energieffektiviteten og samtidig reducere omkostninger og CO2-udledningen.

Mest læste på BusinessReview.dk

genopbygningafbørsen
Tillæg: Genopbygning af Børsen
ejd 130624
Ejendomme Epaper
sko_opdateret_
Change of Control-klausulers betydning
Klinik2 - foto af Kim Matthai Leland
Fornuft og økonomi i effektiv forebyggelse af skader
DSC_9991 NY
Greater Copenhagen: Den grønne omstilling skal skabe grøn vækst

Christopher Wellise
Christopher Wellise er direktør for bæredygtighed ved AWS. Christopher står i spidsen for et globalt team, der har til opgave at eksekvere på AWS’ bæredygtighedsstrategi, fremme partnerskaber med kunderne om bæredygtighed. Han indledte sin karriere i den amerikanske regering, hvor han arbejdede med studier i investeringer i forureningsbekæmpelse og dets indvirken på økosystemer. Senere arbejdede han med energieffektiviseringer hos Sun Microsystems, og med bæredygtighed hos Hewlett Packard. Christopher Wellise har en master i miljøstudier fra San José State University.

Læs også

Datacenter interiør
Kunstig intelligens stiller store krav til fremtidens datacentre
At drive et datacenter handler om meget mere end blot at putte en masse servere ind i en bygning. Stigende krav til applikationer og...
Natasha Saxberg, Sep 2021, IT, IT-branchen
AI bliver anderledes end alle andre revolutioner
Hvor den industrielle revolution omkring 1800-tallet og automatiseringsbølgen i starten af 1900-tallet i høj grad påvirkede medarbejdere...
Chatbot chat AI concept, artificial intelligence Businessman usi
Standardbrugerflader mindsker frygten for kunstig intelligens
I it-virksomheden itm8 arbejder man blandt andet med at implementere kunstig intelligens i mellemstore virksomheder. Ifølge partner...