Sponseret indhold
Laura Lindahl, direktør for Dansk Facilities Management

Øget hjemmearbejde kommer til at præge titusindvis af danske kontorer og skal være med til at gøre arbejdspladsen mere attraktiv. Desuden rykker funktionen for FM eller ejendomsdrift tættere på topledelsen. Det vurderer Laura Lindahl, direktør for Dansk Facilities Management, på baggrund af en stor undersøgelse blandt FM-chefer.

Danske virksomheder og offentlige arbejdspladser får meget mere hjemmearbejde. Det er nemlig blevet populært blandt medarbejderne under coronanedlukningerne, og hjemmearbejde bliver et vigtigt redskab i den stadigt mere intense kamp om at sikre sig kvalificeret arbejdskraft.”

Sådan siger Laura Lindahl, direktør for foreningen Dansk Facilities Management (DFM), som sammen med EY – revisions- og rådgiverkoncernen før kendt som Ernst & Young – har gennemført en stor undersøgelse, ”Fremtidens arbejdsplads”, blandt danske FM-ansvarlige. Der indløb svar fra FM-chefer i virksomheder med tilsammen 136.000 ansatte alene i Danmark, og undersøgelsen kom i kølvandet på EY-målinger blandt 16.000 ansatte i en stribe lande.

”Den måske vigtigste konklusion er, at hjemmearbejde er blevet ret populært, efter at virksomheder og ansatte blev kastet ud i det med coronanedlukningerne fra marts 2020 og fremefter. De fleste ansatte – nærmest i alle lande – foretrækker at arbejde hjemme to-tre dage om ugen. Det giver mere ro og mindre stress, blandt andet fordi de ansatte sparer en del tid på transport. På den baggrund vurderer FM-cheferne i vores undersøgelse, at der i gennemsnit vil være 40 procent færre ansatte på virksomhedens kontor fremover,” siger Laura Lindahl.

Kamp om ansatte
Hele 97 procent af FM-cheferne vurderer i DFM-undersøgelsen, at hjemmearbejde i høj eller nogen grad bliver afgørende for at fastholde og rekruttere medarbejdere.

”EY’s internationale målinger viste, at 54 procent overvejer at skifte job, hvis de ikke bliver tilbudt fleksible vilkår, typisk med mulighed for hjemmearbejde. Andelen er endnu højere her i Norden og blandt yngre samt ansatte med børn. I Danmark har beskæftigelsen sat rekord måned efter måned, flere brancher melder om mangel på arbejdskraft, og virksomhederne har udsigt til hård kamp om kvalificerede medarbejdere,” påpeger Laura Lindahl.

Det vil skærpe kravene ikke bare til hjemmearbejde, men også til, hvordan arbejdspladserne skal hjælpe med udstyr og indretning af hjemmekontoret.  Ni ud af ti stiller it-udstyr til rådighed, men kun seks ud af ti FM-chefer vurderer, at de ansatte er meget eller ret tilfredse med udstyret. Og 73 procent forventer, at medarbejderne gradvis vil stille større krav til udstyr, herunder møbler og inventar.

Fleksibilitet og fællesskab
Men også på selve virksomheden bliver der nye opgaver for FM-afdelingerne. Med udsigt til øget hjemmearbejde vil der gennemsnitlig være færre ansatte fysisk til stede på arbejdspladsen, og det giver – i teorien – basis for at nøjes med færre kvadratmeter.

”Kontoret skal i højere grad være et samlingspunkt for faglig sparring, udvikling og samarbejde end et sted, hvor alle arbejder ved hver sit skrivebord. Det stiller nye krav til indretningen, fx med fleksible møderum til projektgrupper. Det samme gør øget brug af fx Teams-og videomøder – dels til at holde kontakten med dem, som arbejder hjemme, dels fordi vi har vænnet os til at rejse mindre og klare flere møder over skærmen,” siger DFM-direktøren.

Tættere på toppen
Laura Lindahl venter, med afsæt i EY’s internationale målinger og den fælles danske EY-/DFM-undersøgelse, at FM-funktionerne rykker tættere på topledelsen.

”Coronaen har i dén grad sat hjemmearbejde på dagsordenen, og kombineret med manglen på kvalificeret arbejdskraft bliver FM meget vigtigere for virksomhederne. Det handler ikke længere ”kun” om at drive bygninger, kantiner og andre servicefunktioner så billigt og effektivt som muligt; FM er ved at få strategisk betydning med at tiltrække og fastholde arbejdskraft. Formentlig vil FM-chefer derfor rykke tættere på topledelsen og desuden arbejde tættere sammen med it-afdelingen, fordi det kræver mere it og nye løsninger at understøtte hjemmekontorer og at skabe mere fleksible rammer på den fysiske arbejdsplads.”

Fire ud af fem FM-chefer forventer da også at samarbejde mere med direktion eller topledelse samt med it-afdeling og HR-funktionen. Flertallet af de adspurgte FM-chefer – 53 procent – forudser, at virksomhedens kontor fremover i høj grad bliver ”et ankerpunkt”, hvor de ansatte møder nogle dage om ugen, kombineret med mulighed for hjemmearbejde på andre af ugens dage.

Undersøgelsen om ”Fremtidens arbejdsplads”
Svar fra FM-chefer i 30 virksomheder med 136.000 ansatte i Danmark og 363.000 ansatte globalt.

Gennemført i samarbejde mellem DFM og EY i sensommeren 2021

Læs mere om rapporten og undersøgelsen her:
www.dfm-net.dk

Kontoret skal i højere grad være et samlingspunkt for faglig sparring, udvikling og samarbejde end et sted, hvor alle arbejder ved hver sit skrivebord. Det stiller nye krav til indretningen, fx. med fleksible møderum til projektgruppe. Det samme gør øget brug af fx. Teams-og videomøder – dels til at holde kontakten med dem, som arbejder hjemme, dels fordi vi har vænnet os til at rejse mindre og klare flere møder over skærmen.

MEST LÆSTE

Dansk Facilities Management

  • Landets eneste forening for Facility Management og Workplace Management
  • Grundlagt i 1991, sekretariat i København
  • 1200 medlemmer fordelt på knap 300
    virksomheder og offentlige arbejdspladser
  • Omfatter en stribe faglige netværk inden for FM og Workplace
  • Afholder en række seminarer og kurser
  • Samarbejder med bl.a. TEKNIQ Arbejdsgiverne, Bygherreforeningen, Molio, DTU, Green Building Council og Realdania