Biobrændstof til fly – dansk selskab går forrest

Fei Chen, Senior Vice President i Topsøe
Fei Chen, Senior Vice President i Topsøe

Af:

Det danske selskab Topsøe er med helt i front, når det gælder udvikling af mere klimavenligt brændstof til flytrafikken. Allerede fra 2024 vil selskabet være med til at skære markant i CO2-udledningen fra flytrafikken. 

Flytrafikken er blandt de allerstørste syndere, når det gælder udslip af CO2 og får således millioner af rejsende hvert år til at sætte store klimaaftryk, når ferien skal afholdes, eller forretninger skal gøres i udlandet. Det årlige CO2-udslip fra flytrafikken er således på 1 milliard tons, og det svarer til omkring 2,5% af verdens CO2-udslip fra energiforbrug.

Det ønsker man fra politisk side at lave om på, og i USA og EU er der sat klare mål for iblanding af bæredygtigt biobrændsel i flybrændstoffet – såkaldt Sustainable Aviation Fuel (SAF) – inden for de kommende år for derved at nedsætte CO2-udslippet for flytrafikken. Blandt de forreste i feltet til at færdiggøre teknologien bag biobrændsel til fly, og dermed føre målsætningerne ud i livet, ligger den danske virksomhed Topsøe, som er verdensførende i udvikling af grønne energiteknologier.

”Når vi ser på hele den grønne energi-transition, er der nogle industrier, som er væsentlige i forhold til CO2-udslip, herunder landtransport, flytrafikken, skibstrafikken samt cement- og stålindustrien og andre energiintensive industrier. Her ligger et kæmpe potentiale for at reducere vores CO2-aftryk, som er afgørende, hvis vi skal lykkes med at bremse den globale opvarmning. I Topsøe arbejder vi med teknologiløsninger inden for alle disse områder,” siger Fei Chen, som er Senior Vice President i Topsøe.

Står rigtig stærkt 
I 2021 har der været en kraftigt stigende interesse i SAF fra flyselskaber, og dem der producerer brændstof.  I dag er der ingen flyselskaber, der flyver på SAF, det er en produktion, der først skal løbes i gang, understreger Fei Chen, og i den udvikling er Topsøe en af de store spillere. 

”Vi står rigtig stærkt på det område. Vores teknologi til produktion af biodiesel på landjorden til biler og lastbiler er i dag den mest udbredte på globalt plan, så vi står allerede med en stærk erfaring i forhold til at kunne omsætte vores teknologi fra biodiesel til at kunne levere SAF til flyene,” siger Fei Chen.  

Samarbejder vil føre til bæredygtigt flybrændstof og reduceret CO2
Topsøes vision er at være global leder inden for teknologier, der reducerer CO2-udledning. For at nå målet er selskabet engageret i forskellige partnerskaber og samarbejder for også at udvikle teknologien til flytrafikken. Fx arbejder Topsøe sammen med hollandske SkyNRG om at producere bæredygtigt flybrændstof, som skal bruges af flyselskabet KLM fra 2024, og i Sverige har selskabet Preem valgt Topsøes teknologi til at producere biodiesel på deres raffinaderi i Gøteborg, som kan bruges som SAF til fly.

”Vi begynder at producere i Holland i 2023. Det er i dag dyrere at producere bæredygtigt biobrændstof til fly end almindeligt fossilt flybrændstof. Prisen vil gradvis gå ned, når teknologien bliver mere moden, og volumen går op. Desuden er der et klart pres fra flyselskaberne og brændstofproducenterne til at skifte fra fossilt brændstof til SAF, og det hjælper også til, at industrien modnes hurtigere,” siger Fei Chen.

Projektet med SkyNRG i Holland er den første større fabrik, hvor Topsøe er med til at producere bæredygtigt brændstof 100 pct. fokuseret til fly. I 2004 skal fabrikken efter planen producere 100.000 tons biobrændstof per år, hvilket vil reducere CO2-emissioner fra flytrafikken med mere end 250.000 tons årligt. Hos Preem i Sverige vil den årlige produktion fra 2024 lyde på en million kubikmeter brændstof, som potentielt vil reducere flyindustriens CO2-udslip med 2,5 tons årligt. 

Klare mål i EU og USA
I EU har man via The Refuel EU Aviation Proposal, som en del af EU’s Fit for 55 forslagspakke, anbefalet at i 2025 skal to pct. af brændstof til fly være bæredygtigt. I 2030 skal det være fem pct., og i 2050 skal det være 63 pct. I USA går det endnu hurtigere. Her har man besluttet, at der i 2030 skal produceres 12 mio. tons bæredygtigt biobrændstof – på den måde kan de reducere 20 pct af CO2 udslip. I 2050 er målet et rundt nul i forhold til udledning af CO2 fra den amerikanske flytransport.

”Så det estimeres, at der i USA i 2050 er behov for 150 mio. tons af bæredygtigt biobrændstof til fly,” siger Fei Chen. 

Grøn strøm og elektrolyse vil gøre flybrændstoffet CO2-neutral. Selv om SAF kan reducere CO2-udledningen med 85%, er dette ikke slutmålet. Udover at udvikle biobaserede løsninger ser Topsøe og andre virksomheder også på, hvordan man kan lave endnu renere flybrændsel ved hjælp af elektrolyse. Det vil sige, hvor man ved hjælp af en kemisk proces spalter vand, så man står tilbage med brint og oxygen, og hvor brinten kan bruges sammen med CO2 og kan konverteres til flybrændsel. Det hele skal ske med processtrøm fra vind eller sol, og dermed står man tilbage med et helt grønt brændsel.

Topsøe vil være den globale leder inden for CO2-reduktionsteknologier både til transportsektoren, den kemiske industri, raffinaderier og andre energiintensive industrier. Ved at perfektionere kemien gør virksomheden det muligt for kunderne at lykkes i overgangen til mere klimavenlige løsninger. 

Nye løsninger er afgørende for, at vi reducerer den globale udledningen af klimaskadelige gasser, og Topsøe søger med sine løsninger at gøre en betydelig positiv forskel for både kunder, klima og verden.

Læs mere på www.topsoe.com

Mest læste på BusinessReview.dk

genopbygningafbørsen
Tillæg: Genopbygning af Børsen
ejd 130624
Ejendomme Epaper
sko_opdateret_
Change of Control-klausulers betydning
Klinik2 - foto af Kim Matthai Leland
Fornuft og økonomi i effektiv forebyggelse af skader
DSC_9991 NY
Greater Copenhagen: Den grønne omstilling skal skabe grøn vækst

Læs også

Datacenter interiør
Kunstig intelligens stiller store krav til fremtidens datacentre
At drive et datacenter handler om meget mere end blot at putte en masse servere ind i en bygning. Stigende krav til applikationer og...
Natasha Saxberg, Sep 2021, IT, IT-branchen
AI bliver anderledes end alle andre revolutioner
Hvor den industrielle revolution omkring 1800-tallet og automatiseringsbølgen i starten af 1900-tallet i høj grad påvirkede medarbejdere...
Chatbot chat AI concept, artificial intelligence Businessman usi
Standardbrugerflader mindsker frygten for kunstig intelligens
I it-virksomheden itm8 arbejder man blandt andet med at implementere kunstig intelligens i mellemstore virksomheder. Ifølge partner...