Sponseret indhold
Mai Louise Agerskov_0005 beskåret
Mai Louise Agerskov

… findes i Aarhus, hvor forskerparken INCUBA blev etableret for godt og vel 30 år siden. Forskerparken favner ca. 200 startups, scaleups og etablerede virksomheder og deres 1.600 medarbejdere. Alle indgår de i INCUBAs community, der også rummer investorer, mentorer, forretningsspecialister samt forskere og studerende fra Aarhus Universitet.

”Som forskerpark er en del af vores formål at bringe erhvervslivet tæt på forskningen samt at have muligheder for at tage imod de forskere, som gerne vil kommercialisere deres forskning gennem de første skridt mod at blive en virksomhed. Derfra har vi udviklet os, således at vi i dag råder over mere end 40.000 m2 fordelt på tre lokationer i Aarhus; hver med sit faglige fokus: IT/Tech på Katrinebjerg, Cleantech på havnen i Aarhus og Sundhed i Skejby, der ligger lige over for Aarhus Universitetshospital. Her henvender vi os til virksomheder, der, bredt set, arbejder inden for sundhedsområdet” indleder adm. direktør Mai Louise Agerskov, INCUBA a/s.

Her mødes videnstunge virksomheder
Hos INCUBA råder man over alle de faciliteter, som en bioteknologisk opstartsvirksomhed har brug for – både fra perioden som lille nystartet virksomhed med et proof of concept og vækstambitioner, til væksten faktisk er en realitet.

”Vi tilbyder de fysiske rammer: kontorer og supportfunktioner samt adgang til et community og et mødested for dem, der arbejder inden for sundhedsområdet i Skejby, så de kan udvikle sig sammen med andre virksomheder inden for området. Vi er så heldige at have virkelig dygtige virksomheder siddende, og et at vores fornemste formål er at bygge bro/skabe synergier mellem dem, så de kan hjælpe og rådgive hinanden. Nogle af disse er BioXpedia, NMD Pharma, MyMedCards og Draupnir Bio, og foruden at bidrage til et innovativt community, baner de vejen til et tæt og udviklende samarbejde med universitetet. BioXpedia har været en del af vores community i flere år, og founder, Mogens Kruhøffer har drevet virksomhed i INCUBA siden begyndelsen af 00’erne. Den tyngde, som Mogens Kruhøffer og founderne fra NMD Pharma og Draupnir Bio kommer med, er et uvurderligt bidrag til vores community og nye virksomheders udvikling og vækst” forklarer Ann Marie Søborg Karkov, Director of Communications, Community & Acceleration hos INCUBA a/s.

Gode investeringsmuligheder
En af startup-virksomhedernes allerstørste udfordringer er som regel at skaffe kapital. Ikke alene til produktudvikling, men også til de helt basale fornødenheder i den daglige drift. Også her kan INCUBA hjælpe. INCUBA er nemlig ejer af Aarhus Investor Summit, der to gange årligt afholder arrangementer, hvor startups og scaleups har mulighed for at pitche efter kapital – både overfor nationale og internationale investorer. Derudover faciliterer INCUBA flere gange årligt pitcheventet Gin & Tech, hvor virksomhederne foruden kapital kan pitche for at få gode råd eller kontakter. Da flere af investorerne også har til huse hos INCUBA er der også rig lejlighed til at mødes over en kop kaffe og drøfte muligheder.

”25% af ’vores’ virksomheder er spinouts fra Aarhus Universitet. Vores ’prototypevirksomhed’ er en dimittend fra Aarhus Universitet med en kandidatgrad (det har godt halvdelen) eller en ph.d. (det har omkring 20%), som har startet en virksomhed og gerne vil bo i en forskerpark, så de er tæt på forskning, investorer, rådgivere og andre virksomheder. Alt det kan vi hjælpe dem med”, konstaterer Mai Louise Agerskov.

Nem adgang til kvalificeret hjælp
INCUBA bidrager desuden med let adgang til rådgivere, erhvervsfremmeaktører, Danish Life Science Cluster samt investorer, og så råder de over et større korps af mentorer, som er i stand til at yde kvalificeret hjælp og rådgivning baseret på mange års erfaring fra erhvervslivet.

”Vi har omkring 80 mentorer i vores mentorkorps, hvoraf nogle selv er investorer, som vi matcher virksomhederne med. Det beror altid på en konkret vurdering, ikke mindst af det underliggende forretningsgrundlag og branchen. Derudover faciliterer vi fem forskellige faglige erfagrupper, hvor virksomhederne kan sparre med hinanden inden for de specifikke faglige områder, de gerne vil dele erfaringer omkring.

Takket være vore mentorer og de utallige netværk, som gennem både mentorer og andre virksomheder her i INCUBA er til rådighed, findes der ofte frem til potentielle kunder meget tidligt i processen” slutter Ann Marie Søborg Karkov.

  • INCUBA består af tre forbundne virksomhedsmiljøer og fire bygninger i Aarhus på i alt 42.000 kvm. (62.000 når INCUBA Next står færdigt)
  • INCUBA tilbyder skalerbare kontorfaciliteter og ideelle vækstbetingelser gennem netværk, sparring og kontakt til investorer, erhvervsliv og forskning inden for IT, Cleantech og Sundhed.
  • INCUBA huser op mod 200 virksomheder med ca. 1600 medarbejdere tilsammen
  • INCUBA byder ca. 50 nye virksomheder velkommen om året
  • INCUBA havde i 2021 en omsætning på 71 mio. kroner og en egenkapital på 570 mio. kroner. Aarhus Universitets Forskningsfond er hovedaktionær i INCUBA.
  • Forskerparkens vision er at spille en afgørende rolle i det fællesskab, der opbygges sammen med virksomheder og samarbejdspartnere. Et sted, hvor der er kort vej fra idé til handling, og hvor det, at man også har det sjovt sammen, og et tilfældigt møde ved kaffemaskinen kan være med til at skubbe din virksomhed fremad.

Læs mere på www.incuba.dk

I INCUBA holder vi hvert år ca. 100 faglige og sociale events for vores virksomheder. Nogle af disse events som fx INCUBA Exclusive er målrettet founders og CEOs mens andre også er til alle medarbejderne - sommerfest, netværksmorgenmad, DHL-stafet og fredagsbar. Med særligt fokus på det faglige område faciliterer vi bl.a. fem erfagrupper, pitch-eventen Gin & Tech samt Aarhus Investor Summit. Vores events giver virksomhederne adgang til mulige samarbejder, erfaringsudveksling og vidensdeling på tværs ift. den svære disciplin at starte og vækste en videnstung virksomhed

MEST LÆSTE