Sponseret indhold

Bioneer hjælper biotek med R&D

moritz-kindler-G66K_ERZRhM-unsplash--

Af:

Kontraktforskningsvirksomheden Bioneer er ekstern R&D-afdeling for mange biotek- og farmavirksomheder. Virksomheden vokser med tocifrede vækstrater årligt og oplever også en stigende efterspørgsel international.

Kontraktforskningsvirksomheden Bioneer har over de senere år konsolideret sin rolle som udviklingspartner for lægemiddelsindustrien. Bioneers forretningsgrundlag omsætter forskningsbaseret viden til teknologier og processer, som sætter virksomheder i stand til hurtigere at udvikle nye lægemidler.

”Overordnet hjælper vi virksomhederne med to ting: At skabe de nødvendige data, der kan tilvejebringe proof-of-concept, samt at producere rekombinante proteiner til deres tidlige præklinsike studier,” siger Bioneers Chief Scientific Officer, Christian Clausen.

Dybest set fungerer Bioneer som kundernes eksterne R&D-afdeling. Bioneer stiller know-how, avancerede sygdomsmodeller, teknologiplatforme og laboratoriefaciliteter til rådighed i bestræbelserne på at karakterisere og udvikle tidlige versioner af lægemiddelkandidater. I nogle tilfælde vil Bioneer kunne hjælpe virksomhederne med at reformulere et projekt, hvis det viser sig nødvendigt at ændre udviklingsstrategi.

”Vi vil gerne være – og vi er ofte – med i virksomhedens strategiske overvejelser så tidligt som muligt i udviklingsprocessen – det er i samspillet med virksomhedernes videnskabelige eksperter, at vi leverer størst værdi,” siger Christian Clausen.

Forskningschefen fortæller, at Bioneers godt 70 ansatte, der primært har videnskabelige tekniske baggrunde, generelt er drevet af stor nysgerrighed og en motivation efter at anvende viden på tværs for at kunne levere den nødvendige indsigt til virksomheden. ”Vi nyder det privilegium, at vi får lov at se og bidrage til nogle af tankerne bag kommende lægemiddelkandidater i en meget tidlig fase, og det er en stor drivkraft for Bioneers medarbejdere,” siger Christian Clausen.

Stigende efterspørgsel fra internationale virksomheder
Bioneer vokser aktuelt med tocifrede vækstrater om året og væksten sker både i Danmark og i udlandet.

”Vi oplever stor interesse fra udlandet – specielt fra Europa, USA og Japan. Der er mange om buddet indenfor kontraktforskning og derfor skal vores kompetencer og teknologier, være specialiserede og unikke,” forklarer Jette Asboe Lassen, Chief Business Officer ved Bioneer.

Opgjort på Bioneers to primære forretningsområder, så har udlandet specielt fået øjnene op for firmaets avancerede løsninger til opbygning af in vitro sygdomsmodeller. Der er mange internationale CRO’s som udbyder løsninger til udvikling og produktion af små molekyler og proteiner, som er Bioneers andet hovedområde – så her nyder firmaet godt af sin styrkeposition regionalt igennem godt 30 år. Bioneer har ikke repræsentationskontorer i udlandet, men gør meget ud af, at være til stede i faglige netværk, f.eks. EU-netværk, hvor også de små og store farmaselskaber og deres fageksperter deltager. Her handler det om til stadighed at gøre sig attraktiv ved at bidrage med know-how og teknologier samt at gøre disse tilgængelige for netværket. 

Derudover er Bioneer, i kraft af strategiske internationale samarbejder, underleverandør til andre kontraktforskningsvirksomheder og proteinproducenter, og virksomheden har god kontakt til ganske mange uafhængige konsulenter, der på projektbasis bistår farma- og biotekselskaber.

”Vi adskiller os ved at være agile, ved at vi skræddersyr kvalitetsløsninger, og frem for alt ved, at vi fungerer som en egentlig R&D sparringspartner for vore kunder, og jeg oplever, at det gode omdømme rejser med os,” siger Jette Asboe Lassen.

Det spiller også en rolle, at dansk life science og den dansk-svenske region Medicon Valley har opnået et godt ry i udlandet. 

”Der er ingen tvivl om, at udlandet anerkender, at vi i Danmark er dygtige på dette felt og at vi generelt er stærke på eksempelvis det digitale område. Det tæller også på plussiden, at Danmark har fået international diversitet i både ledelse og i medarbejderskaren i dansk biotek og life science generelt,” siger Christian Clausen.

Bioneer A/S er en af de syv danske Godkendte Teknologiske Service virksomheder. GTS-virksomhederne udvikler og udbyder forskningsbaserede services inden for en række teknologiområder til danske og udenlandske virksomheder, herunder især små- og mellemstore firmaer. Alle GTS-virksomheder arbejder på not-for-profit vilkår og har en resultatkontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet. I regi af denne udvikles nye avancerede teknologiske services, så danske virksomheder kan opnå lokal adgang til højteknologisk rådgivning og teknologi, som sikrer, at virksomhederne kan gennemføre teknologiske udviklingsprogrammer. Samtlige GTS virksomheder har egne forskningsprogrammer og har tætte forskningssamarbejder med danske og udenlandske forskningsinstitutioner for at sikre virksomhederne forskning- og udviklingsservices, der dækker behov på kort, mellemlang og lang sigt.

Bioneer har til huse i DTU Forskerparken i Hørsholm, hvor der er laboratorier og kontorer. Bioneer har også en afdeling ved Institut for Farmaci ved Københavns Universitet. Firmaet tæller 70 ansatte, og flere er på vej.

Læs mere på www.bioneer.dk

Vi vil gerne være med i virksomhedens strategiske overvejelser så tidligt som muligt i udviklingsprocessen. Det er i samspillet med virksomhedernes videnskabelige eksperter, at vi leverer størst værdi,

Mest læste på BusinessReview.dk

genopbygningafbørsen
Tillæg: Genopbygning af Børsen
ejd 130624
Ejendomme Epaper
sko_opdateret_
Change of Control-klausulers betydning
Klinik2 - foto af Kim Matthai Leland
Fornuft og økonomi i effektiv forebyggelse af skader
DSC_9991 NY
Greater Copenhagen: Den grønne omstilling skal skabe grøn vækst

At udvikle og afprøve
Kort fortalt har Bioneer etableret to forretningsområder, som medvirker til at løse nogle af de udfordringer, biotek- og farmavirksomhederne møder i den tidlige udvikling af nye lægemidler. I det ene forretningsområde udvikler og karakteriserer Bioneer små molekyler, peptider samt rekombinante proteiner.

Rekombinante proteiner kan blive til nye biologiske lægemidler indenfor f.eks. kræftområdet eller blive anvendt som fremtidige vacciner. I det andet forretningsområde udvikler Bioneer avancerede in vitro modeller primært indenfor CNS, kræft, immunologi og mave-tarmsystemet, som virksomhederne bruger til f.eks. at teste lægemiddelkandidater for deres effekt, sikkerhedsprofil og virkningsmekanisme. 

Modellerne simulerer enten en sygdomstilstand eller blot hvordan dele af kroppen fungerer, f.eks. mave-tarmsystemet.  

Læs også

Hans Schambye_119s
Pensionskasserne kan være springbrættet til fremtidens biotek-eventyr
Der er ingen tvivl om, at der er behov for at øge produktiviteten og arbejdsudbuddet i Danmark. Med usikre sikkerhedspolitiske tider,...
IMG_5740-min
EUROPAS STØRSTE KONTRAKTLABORATORIUM MED NY SATSNING PÅ DANSK BIOTECH
Siden Unilabs, der er en af Europas største udbydere af diagnostik, i 2021 kom på danske hænder, har dansk Biotech & Pharma været...
muusfoto_IMG02886
Gubra er klar til næste vækstrejse
I det grønne område ved DTU Science Park i Hørsholm holder kontraktforsknings- og biotekvirksomheden Gubra til i en stor bygning lavet...