Business Review

Smart City – fra buzzword til forretning

Smart City er et bredt begreb og det kan ofte være svært at gennemskue, hvad det helt konkret handler om. Klyngeorganisationen CLEAN forsøger at omsætte en kompliceret Smart City-dagsorden til innovation som fører til konkrete forretningsmuligheder. To vigtige globale megatrends har gjort ”Smart City” mainstream: For det første skaber stigende urbanisering og befolkningstilvækst øget pres …

Smart City – fra buzzword til forretning Læs mere »

Fremtidens by er ikke komplet automatiseret

I vores stræben efter at gøre alt automatiseret og skabe smart cities, er det afgørende, at vi ikke at glemmer de menneskelige relationer og renser byrummene for følelser, mener to professorer ved Aalborg Universitet. Flere storbyer kæmper lige nu om at være længst fremme, når det kommer til at gøre netop deres by så intelligent …

Fremtidens by er ikke komplet automatiseret Læs mere »

Byerne skal kigge ind i fremtiden

Samfundet har brug for, at byerne accelerer den grønne omstilling og vækst ved at finde flere intelligente løsninger på vejene og i forsyningskæderne. Danmark skal reducere udslippet af drivhusgasser markant frem mod 2030, og meget tyder på, at en målsætning på 70 procent bliver en del af det nye regeringsgrundlag. “Med de nuværende virkemidler bliver …

Byerne skal kigge ind i fremtiden Læs mere »

Levende laboratorium tester fremtidens smarte løsninger

Europas største testcenter og showroom for Smart City-løsninger er dansk og klæder landets kommuner på til at træffe de bedre beslutninger, når byerne skal investere i ny Smart City-teknologi til understøttelse af den bæredygtig byudvikling. I Hersted Industripark (HIP) i Albertslund ligger 12 km vej, som hele verden strømmer til for at se. Den københavnske …

Levende laboratorium tester fremtidens smarte løsninger Læs mere »

Datadrevne bygninger kan spare penge og ændre vores adfærd

Med IoT-teknologi kan en Q-reader fra NorthQ aflæse data for energiforbrug og indeklima. Analysen af data viser både vores adfærd og bygningers svagheder. Der er penge at spare på at måle bygningers energiforbrug, og med IoT-teknologi kan man relativt enkelt indsamle og overvåge data fra bl.a. el- og varmemålere. På varmeforbruget alene vurderer teknologivirksomheden NorthQ, …

Datadrevne bygninger kan spare penge og ændre vores adfærd Læs mere »